Ομόφωνη η απόφαση του Συμβ∴ των Μεγ∴ Αξξ∴ περί καταγγελίας κονκορδάτου και διαγραφής μελών

Ε∴Δ∴Τ∴Μ∴Α∴Τ∴Σ∴

ΗΝΩΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L∴U∴

GRANDE LOGE UNIE DE GRÈCE
du Rite Ecossais Ancien & Accepté

Συμβ∴ Μ∴Αξξ∴ – Εν Αν∴ Αθηνών, την 08ην Μαΐου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Αξιωματικών της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου συγκληθέν την 8/5/2024 και συνερχόμενο με το σύνολο των τακτικών μελών του, μετά την de facto έκπτωση από αυτό των πρώην Ενδόξων Αδελφών Χ. Π., Ε. Μ. και Α. Σ., οι οποίοι συνυπέγραψαν απόφαση των Στοών τους περί αποχωρήσεώς τους από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

ΛΑΒΟΝ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ

Την 7/5/2024 απεστάλησαν στην Μεγάλη Γραμματεία ανυπόστατες «αποφάσεις» των Σεπτών Στοών Προμηθεύς υπ’ αριθμόν 12, Πλάτων υπ’ αριθμόν 5 και Ακρόπολις υπ’ αριθμόν 8 εν Ανατολή Αθηνών δια των οποίων κατόπιν ψηφοφορίας παρασταθέντων αδελφών σε ψευδοσυνεδρίες έθεταν τις ως άνω Στοές εκτός της δύναμης της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Οι εν λόγω «συνεδρίες» έλαβαν χώρα χωρίς προηγουμένως να έχουν κλητευθεί προς τούτο όλοι οι ενεργοί αδελφοί της δύναμης κάθε Στοάς και χωρίς να δοθεί η δυνατότητα έκθεσης οποιασδήποτε αντίθετης ή και εν γένει άποψης επί τόσο σοβαρού ζητήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Σεπτή Στοά Πλάτων πέραν άλλων αδελφών που δεν κλητεύθηκαν δεν κλητεύθηκε καν ο Σεβάσμιός της!

Βάσει απτών αποδείξεων οι παραπάνω αντικανονικές, αντιθεσμικές και παραβατικές ενέργειες των ανωτέρω Στοών υποκινήθηκαν, μεθοδεύθηκαν και οργανώθηκαν από τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ι. Π., δυστυχώς με την αποφασιστική σύμπραξη του Ενδόξου Αδελφού και προσφάτως παρέδρου μέλους του Υπάτου Συμβουλίου Χ. Π., αλλά και του Επιτίμου Προσθέτου Μεγάλου Διδασκάλου και Ανθυπάτου Γ. Ν.

Χαρακτηριστική της μεθόδευσης είναι η χρήση πανομοιότυπου κειμένου αποφάσεως από τις ως άνω Στοές, η ταυτόχρονη αποστολή τους στην Μεγάλη Γραμματεία και βεβαίως πέραν των συκοφαντιών και ψευδών που αναγράφονται στο περιεχόμενό τους οι ανυπόστατες αποφάσεις ολοκληρώνονται με την κορωνίδα της αντικανονικότητας ήτοι με την αναφορά πως οι εν λόγω Συμβολικές Στοές ζητούν την προστασία και καθοδήγηση του Υπάτου Συμβουλίου !

Το δυστύχημα είναι ότι, πέραν των ως άνω υπαιτίων για την απροκάλυπτα αντικανονική και διασπαστική αυτή κίνηση, συνέπραξαν στις ανωτέρω ενέργειες οι Σεβάσμιοι των Σεπτών Στοών Προμηθεύς Μ. Λ. και Ακρόπολις Ι.Κ., καθώς και δύο Ένδοξοι Αδελφοί μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, οι Ε. Μ. και Α. Σ. και ο Επίτιμος Α’ Μέγας Επόπτης Κ. Σ.

Τα εν λόγω γεγονότα της 7/5/2024 αποτελούν την κορύφωση μίας σειράς αντικανονικών ενεργειών του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη, οι οποίες απροκάλυπτα αποτελούν «εισπήδηση» και παράβαση της θεμελιώδους σημασίας ανεξαρτησίας Μεγάλης Στοάς και Υπάτου Συμβουλίου και διακριτότητας των Σωμάτων, παράβαση η οποία το έτος 2017 οδήγησε στην δημιουργία της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ, εφόσον και τότε συναφείς ενέργειες που λάμβαναν χώρα κρίθηκαν αδιανόητες από την πλειοψηφία των ευόρκων αδελφών.

Υπήρξαν όλοι μάρτυρες της διαδικτυακής ανοικτής επιστολής του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη το βράδυ (της 17/2/2024 και ώρα 23:26) πριν την Γενική Συνέλευση της 18/2/2024, όπου, με μία σειρά ψευδών και συκοφαντιών που στρέφονταν τόσο κατά του τρόπου της λειτουργίας της Μεγάλης Στοάς όσο και προσωπικά κατά του Ενδοξοτάτου Μεγάλου Διδασκάλου και άλλων Ενδόξων αδελφών, απροκάλυπτα επιχείρησε να παρέμβει τόσο στην λειτουργία της Μεγάλης Στοάς όσο και στην σύνθεσή της.

Δυστυχώς η αντικανονικότητα και η παραβατικότητά του δεν έμεινε εκεί.

Παρότι σε μία προσπάθεια συναίνεσης το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς τον κάλεσε να εκθέσει τις όποιες αιτιάσεις του, με μία επιστολή του ομοίως αντικανονική και υβριστική του κύρους της Μεγάλης Στοάς αρνήθηκε την παρουσία του.
Προ της επανάληψης της διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης απροκάλυπτα προσπάθησε να αποσπάσει εξουσιοδοτήσεις αδελφών της Θεσσαλονίκης προκειμένου αυτός και οι εντεταλμένοι του να ψηφίσουν κατά την δική του βούληση έχοντας την σαφή πρόθεση να διαμορφώσει κατάλληλη πλειοψηφία ώστε να ασκήσει μομφή κατά του Μεγάλου Διδασκάλου και μελών του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς.

Όταν διαπίστωσε ότι η εν λόγω προσπάθεια σχηματισμού ικανής πλειοψηφίας απέτυχε, την 10/3//2024 που επαναλήφθηκε η διακοπείσα Γενική Συνέλευση σε καθ’ ιδίαν συζήτηση με τον Μεγάλο Διδάσκαλο απαίτησε την «ατιμωτική» αποχώρηση του Ενδόξου Αδελφού Σάββα Πασάλη, απειλώντας πως θα προέβαινε στην άσκηση μομφής. Όταν διαπίστωσε ότι η προσπάθεια εκβιασμού δεν πέτυχε, κατά την Γενική Συνέλευση αρκέστηκε και πάλι όντας αντικανονικός να ανακοινώσει ότι ο Ένδοξος Αδελφός Πασάλης θα ελεγχθεί πειθαρχικά, παραβλέποντας την αποκλειστική αρμοδιότητα της Μεγάλης Στοάς επί του ζητήματος και των ειδικών προβλέψεων του Συντάγματος και του Γενικού Κανονισμού περί διώξεως Ενδόξων αδελφών.

Μετά την Γενική Συνέλευση μεθόδευσε στην Συμβολική αυτού Στοά Προμηθεύς την λήψη απόφασης υπό του Συμβουλίου Αξιωματικών της η οποία γνωστοποιούσε στον Ένδοξο Αδελφό Γεώργιο Βλάχο την παύση του διότι ήταν ανεπιθύμητος στην Στοά, κατά παράβαση κάθε σχετικής προβλέψεως του Συντάγματος και του Γενικού Κανονισμού.

Όταν ο Σεβάσμιος της Σεπτής Στοάς Προμηθεύς Μ. Λ. κλήθηκε υπό του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, στην συνεδρία του της 22/4/2024, να δώσει εξηγήσεις για την ως άνω αντικανονικότητα και παραβατικότητα, ο αυτόκλητος συνήγορος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης έσπευσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα προφασιζόμενος πως δεν γνώριζαν καλά τα προβλεπόμενα και γι’ αυτό έφερναν το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς προκειμένου αυτό να επιληφθεί του θέματος του Ενδόξου Αδελφού Γεωργίου Βλάχου. Για άλλη μία φορά, ακόμα και αυτή του η ενέργεια είχε σκοπό να περιπαίξει την Μεγάλη Στοά και να υπονομεύσει το κύρος της, αφού πέντε μέρες προ του ως άνω Συμβουλίου και συγκεκριμένα την 17/4/2024 το Ύπατο Συμβούλιο είχε ήδη συντάξει κλήση σε δίκη του Ενδόξου Αδελφού Γεωργίου Βλάχου, κατά πλήρη παράβαση της Συνθήκης (Κονκορδάτου) του 2018 (και της υπ’ αυτής παραπομπής στην Συνθήκη του 1985) μεταξύ Μεγάλης Στοάς και Υπάτου Συμβουλίου η οποία για τις οικείες κατηγορίες αναθέτει την όποια δίωξη Ενδόξου αδελφού αποκλειστικά στην Μεγάλη Στοά και όχι βεβαίως στο Ύπατο Συμβούλιο, κλήση η οποία του κοινοποιήθηκε αυθημερόν την 22/4/2024 μετά την λήξη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, παρά την υποκριτική δήλωση περί παραπομπής του ζητήματος σε αυτήν.

Στο ίδιο ως άνω Συμβούλιο γι’ άλλη μία φορά επιχείρησε να επηρεάσει την λειτουργία της Μεγάλης Στοάς και την σύνθεση αυτής, αφού θρασύτατα ενώπιον όλου του Συμβουλίου συκοφάντησε τον Ενδοξότατο Μεγάλο Διδάσκαλο πως είχε έλθει σε συμφωνία μαζί του περί αποπομπής του Ενδόξου Αδελφού Σάββα Πασάλη.

Όταν εν τέλει όλες οι ως άνω προσπάθειες εισπήδησης απέτυχαν, τέθηκε σε ενέργεια το τελευταίο σχέδιό του, δια του οποίου ο ίδιος, ο Ένδοξος αδελφός Χ. Π. και ο Επίτιμος Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος Γ. Ν. κατά πλήρη παράβαση του Συντάγματος και του Γενικού Κανονισμού προέβησαν στην επανειλημμένη συκοφάντηση του Μεγάλου Διδασκάλου και του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, εκμεταλλευόμενοι τόσο την ανοχή που αυτό επέδειξε κατά τα προαναφερθέντα περιστατικά, όσο και την έλλειψη γνώσης των αδελφών για τα τεκταινόμενα, αφού φρόντισαν υπογείως και κρυφίως να προβάλλουν μία συγκεκριμένη άποψη που εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε αντίλογος προς αντίκρουση των ψευδών και συκοφαντιών. Η ολοκλήρωση του σχεδίου επιτεύχθηκε με την επιλεκτική κλήση στις ψευδοσυνεδρίες αδελφών που είχαν ήδη υιοθετήσει τα όσα μονομερώς άκουγαν και την παράλειψη της κλήσεως οποιουδήποτε θα αντέλεγε, με αποτέλεσμα να ληφθούν οι προαναφερθείσες μεθοδευμένες, αντικανονικές και ανυπόστατες αποφάσεις.

Των ανωτέρω ληφθέντων υπ’ όψιν το Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

1) Την καταγγελία και άμεση ανάκληση της Συνθήκης (Κονκορδάτου) της 11/2/2018 μεταξύ Μεγάλης Στοάς και Υπάτου Συμβουλίου και την διακοπή κάθε άλλης τυπικής ή άτυπης μεταξύ τους σχέσης.

2) Την άμεση και αμετάκλητη διαγραφή από την δύναμη της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ των αδελφών Ι. Π., Χ. Π., Γ. Ν., Κ. Σ., Ε. Μ., Α. Σ., Μ. Λ. και Ι. Κ. και την κήρυξη των τριών πρώτων ως personae non gratae από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ.

3) Την απαγόρευση διαχείρισης οποιουδήποτε διαδικτυακού ιστότοπου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης από οποιονδήποτε τρίτο πλην του Β’ Μεγάλου Επόπτου Ενδόξου Αδελφού Ιωάννη Δεβελέκου, ο οποίος άλλωστε είχε ορισθεί και ως προς τούτο αρμόδιος με την από 25/04/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, δεδομένου ότι η εν λόγω δυνατότητα διαχείρισης επανειλημμένως έτυχε κακόβουλης εκμετάλλευσης άμεσα ή έμμεσα υπό των δια της παρούσας αποφάσεως διαγραφέντων.

4) Την άμεση κοινοποίηση της παρούσας προς ενημέρωση των φίλιων τεκτονικών δυνάμεων της αλλοδαπής.

Η παρούσα έχει άμεση ισχύ και εντέλλεται ο Μέγας Γραμματεύς να την κοινοποιήσει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών των Σεπτών Στοών για την περαιτέρω υπ’ αυτών ενημέρωση των αδελφών.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΕΜΤΖΗΣ

Ο Α’ ΜΕΓΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΟΣ

Ο Β’ ΜΕΓΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΡΗΤΩΡ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΑΛΗΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΕΟΝΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Το βρήκατε ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Εκτύπωση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top