Ομόφωνη η απόφαση του Συμβ∴ των Μεγ∴ Αξξ∴ περί καταγγελίας κονκορδάτου και διαγραφής μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ την άμεση και αμετάκλητη διαγραφή από την δύναμη της ΗΜΣτΕ του ΑΑΣΤ των αδελφών Ι. Π., Χ. Π., Γ. Ν., Κ. Σ., Ε. Μ., Α. Σ., Μ. Λ. και Ι. Κ. και την κήρυξη των τριών πρώτων ως personae non gratae από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ

Ομόφωνη η απόφαση του Συμβ∴ των Μεγ∴ Αξξ∴ περί καταγγελίας κονκορδάτου και διαγραφής μελών Περισσότερα »