Μία συνέντευξη

Στα επόμενα, με τη μορφή συνέντευξης, καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν πλήρεις και κατανοητές απαντήσεις στα ερωτήματα που συνήθως θέτουν όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν σε πρώτη προσέγγιση για τη φύση και τους σκοπούς του ελευθεροτεκτονισμού.

Πρόκειται για φανταστική συνέντευξη, που διαρθρώθηκε με αφορμή συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Μ Διδ της Μ Στ του τύπου των ΑΑΕΤ (AFAM). Στο προκείμενο κείμενο οι απαντήσεις διαφοροποιούνται, σε σχέση με τις πραγματικές απαντήσεις του πρώην Μ Διδ, καθ’ όσα είναι απαραίτητα για να αποδοθεί το πνεύμα του Α. & Α.Σ.Τ. (A.A.S.R.) της Ελλάδος.

Αναφέρεται ο τίτλος Μ. Διδ.. Σε τι και γιατί;

Όπως είναι γνωστό, οι θεωρητικοί Τέκτονες συνέχισαν την παράδοση των ενεργών τεκτόνων του Μεσαίωνα. Αυτοί διακρίνονταν σε τάξεις ή βαθμούς που περιελάμβαναν τους μεταφορείς, οι οποίοι μετονομάσθηκαν σε Μαθητές, τους λαξευτές που μετονομάσθηκαν σε Εταίρους και τους επόπτες οι οποίοι ονομάστηκαν Διδάσκαλοι. Σε κάθε έργο υπήρχε και ένας πρωτομάστορας που είχε την ευθύνη της επίβλεψης του τελικού σχεδιασμού. Αυτός ονομάστηκε Μ. Διδ., συντονιστής δηλαδή όλων των τεκτονικών στοών, προκειμένου αυτές να συμβάλλουν εμμέσως και μακροπροθέσμως σε μια καλύτερη Κοινωνία ανθρώπων. Αυτό διατηρήθηκε ως παράδοση και χαρακτηρίζει πλέον τον Πρόεδρο του Συμβουλίου κάθε τεκτονικού ιδρύματος που συγκροτείται από τις Στοές του.

Οι τελετές σας όμως έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Όλα τα δρώμενα εντός των Στοών στηρίζονται σε σύμβολα και αλληγορίες, προκειμένου ο καθένας ελεύθερα να βρει το δρόμο του, σκεπτόμενος κάπως γενικότερα και να μπορέσει βαθμιαίως να πετύχει την αυτογνωσία του. Οι τελετές επομένως έχουν συμβολικό μόνο χαρακτήρα και υποβοηθούν απλώς το πνευματικό έργο.

Ο καθένας όμως δεν μπορεί μόνος του να οδηγηθεί στην αυτογνωσία.

Κατά τον χαρακτήρα και τις επιλογές του καθένα μας. Πάντως, είναι διαφορετικά, όταν κάθε εβδομάδα λαμβάνει χώρα μία διαδικασία, βάσει ενός Τυπικού που εμπνέει τον συμμετέχοντα και τον απαλλάσσει από την τύρβη της καθημερινότητας, βοηθώντας τον να σκεφτεί λίγο βαθύτερα τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και τις υποχρεώσεις του απέναντι στον συνάνθρωπό του, με τον οποίο αναπτύσσει μια αδελφική φιλία και αγάπη. Ας μη διαφεύγει άλλωστε η Αριστοτέλεια ρήση, ότι στα (αρχαία) μυστήρια ίσχυε το «ου μαθείν αλλά και παθείν τε και διατεθήναι».

Τι παραπάνω προσφέρει η τεκτονική στοά στον τέκτονα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει αυτή την ιδιότητα;

Από πλευράς χώρου, του προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια, ησυχία και την – βάσει κανονισμού – διαλεκτική, σε φιλική ατμόσφαιρα, μακριά από οποιαδήποτε ψυχοφθόρα και θορυβώδη συγκέντρωση, για να βρεθεί και να συζητήσει θέματα που δεν είναι συνήθη και εύκολα να τεθούν σε ανοικτούς χώρους και σε τυχαίας σύνθεσης συναθροίσεις.

Αρκετοί όμως δεν έρχονται με στόχο να προσποριστούν οφέλη;

Πρέπει να εξηγηθεί, ότι ο Τεκτονισμός και οι συνειδητοί τέκτονες δεν αποσκοπούν στην αλληλοβοήθεια την υλική και επαγγελματική. Εξ αρχής διασαφηνίζεται ότι δεν πρέπει να εισέρχονται αναμένοντας αλληλοϋποστήριξη, για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους, πέραν από ότι θα εύρισκε σε οποιαδήποτε φιλική συντροφιά, αφού προηγουμένως κερδίσει με το ήθος, τα έργα και λόγους του την εκτίμηση και φιλία των υπολοίπων.

Στην πράξη όμως;

Όποιος κρύβει τέτοιες επιδιώξεις ή σκέψεις, γρήγορα απογοητεύεται και φυσικά, ή τίθεται σε ανενεργό μορφή, εν ύπνω, ή αποβάλλεται ως ψυχικά ακατάλληλος.

Αν κάποιος δημόσιος λειτουργός είναι τέκτονας και πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο υποψηφίων για μία θέση εκ των οποίων ο ένας είναι τέκτων, ποιον θα επιλέξει;

Ασφαλώς, αν έχει συνειδητοποιήσει τα μηνύματα του Τεκτονισμού, θα πράξει κατά συνείδηση, αποφεύγοντας να αδικήσει έναν συνάνθρωπο του. α) Γιατί η ανάπτυξη αδελφικής φιλίας και αγάπης δεν αφορά μόνο τους τέκτονες. Σκοπός είναι να επεκταθεί και σε όλη την ανθρωπότητα, β) Έχοντας δώσει επίσημες διαβεβαιώσεις ότι θα είναι δίκαιος, θα φέρεται ισότιμα προς όλους ασφαλώς, δεν θα παραβεί την εντολή της συνείδησής του.

Αποκλείεται να επιλέξει τον τέκτονα λόγω της ιδιότητας του;

Όχι δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν το αποκλείω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο θετικός, επειδή γνωρίζει ότι ο τέκτονας είναι ένας άνθρωπος τουλάχιστον ηθικά άξιος, έντιμος, έμπιστος, ελεγμένου ήθους. Ο δεύτερος είναι το ενδεχόμενο να συντρέχει και άλλη κοινωνική σχέση, η οποία θα επηρεάσει καθοριστικά. Αν είναι π.χ. και συγγενείς, φίλοι, γείτονες, συμπατριώτες, οπαδοί του ίδιου αθλητικού σωματείου κ.λπ.

Σε μία κοινωνία ελευθερίας που ζούμε τι χρειάζονται τα μυστικά σύμβολα και οι χαιρετισμοί αναγνωρίσεως;

Δεν είναι μυστικά, με την έννοια ότι υποκρύπτουν κάποια απαγορευμένη έννοια, κάποιο μυστικό. Π.χ., ο γνώμων τι είναι; Είναι ένα όργανο οικοδομικό που χαράσσει ορθές γωνίες. Η μεταφορά του, στον τεκτονισμό είναι ακριβώς και για να τετραγωνίσει («γεωμετρήσει») τις πράξεις μας εντός, των ηθικών κανόνων. Αυτή είναι η συμβολική του έννοια. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει. Ο διαβήτης είναι ένα όργανο που το ένα σκέλος του είναι ακίνητο και το άλλο φέρνει μια μεγάλη περιφέρεια και συμβολίζει το σύμπαν και την ελεύθερη σκέψη, που αναζητά την αλήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις, δίχως αρχή και τέλος και όχι μέσα σε δογματικούς περιορισμούς. Εξάλλου, τα χειρόκτια, τα περιβόητα άσπρα γάντια, υποδηλώνουν ότι ο τέκτων δεσμεύεται οικειοθελώς να απέχει πάσης αδικίας και να εργάζεται πάντα για το καλό. Του θυμίζουν την υποχρέωση του να είναι ηθικός και έντιμος («λευκός»).

Πού βρίσκετε χρήματα και σε ποιον δίνετε λογαριασμό;

Τα χρήματα του Τεκτονισμού είναι χρήματα των τεκτόνων. Ο κάθε τέκτων που εισέρχεται στον Τεκτονισμό πληρώνει μια συνδρομή εισδοχής και εν συνεχεία μια συνδρομή στη Στοά του. Από αυτή τη συνδρομή έχει ένα ποσοστό η Μεγάλη Στοά για να μπορέσει να καλύπτει τα γενικά έξοδα. Υπάρχουν επίσης οι κορμοί. Οι σάκοι της αγαθοεργίας. Σε κάθε συνεδρίαση όλοι οι τέκτονες βάζουν, χωρίς να φαίνεται, τον οβολό τους, που χρησιμοποιείται για αγαθοεργίες.

Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα;

Μικρά και μεγάλα, όπως ότι οι τέκτονες ίδρυσαν το πρώτο αντικαρκινικό Νοσοκομείο των Αγ. Αναργύρων. Εχουμε ως άτομα ή ως ένωση συνδράμει στη περισυλλογή και προσφορά σε άτομα, ομάδες (μέσω μη κρατικών οργανώσεων σε μετανάστες και απόρους, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή) και ιδρύματα (όπως το Ασυλο Ανιάτων) εφοδίων και εξοπλισμού. Το 1994 στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ήρθε αρωγός προς την κοινότητα Μεταμόρφωση Καρδίτσας προσφέροντας χρήματα. Εν συνεχεία, προς το σεισμόπληκτο Νοσοκομείο Μανωλοπούλειο του Πύργου ήρθαμε αρωγοί για ιατρικό εξοπλισμό. Επίσης, στους σεισμούς της Δ. Μακεδονίας το 1995, όπου ήρθαμε αρωγοί τόσο προς την Περιφέρεια όσο και προς το Νοσοκομείο Κοζάνης. Και πρόσφατα στους πλημμυροπαθείς της Ξάνθης δια μέσου της Νομαρχίας. Πρέπει να αναφέρω επίσης τη μεγάλη προσφορά των τεκτόνων στο θέμα της Αιμοδοσίας. Προσφέρουμε είτε οργανωμένα είτε ατομικά, όσοι επιθυμούν, αίμα και για τα πάσχοντα παιδιά από μεσογειακή αναιμία στο νοσοκομείο Αγία Σοφία και όπου αλλού κληθούμε ή μάθουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, επειδή πληροφορηθήκαμε ότι η συγκομιδή του αίματος θα ήταν πολλαπλάσια αν υπήρχε κινητή μονάδα αιμοληψίας, η Μ\Στ\ της Ελ\προσέφερε το 1995 μια καινούργια κινητή μονάδα στο Νοσοκομείο Παίδων. Προσφερθήκαμε να ενισχύσουμε αιμοδοτικά τους γείτονές μας, όσο και τους συμπατριώτες μας, στους τελευταίους σεισμούς.

Ποιος ελέγχει τα οικονομικά σας;

Κάθε χρόνο κλείνει το οικονομικό έτος τόσο των Στοών όσο και της Μεγάλης Στοάς. Μέχρι το Δεκέμβριο υποβάλλεται πλήρης απολογισμός, οικονομικός, διοικητικός και πνευματικός. Αυτά ελέγχονται από την κάθε Στ και κατόπιν από τους αντιπροσώπους τους στη ΓΣ και ενδεχομένως ασκείται κριτική. Εν συνεχεία, αφού εγκριθούν, θέτονται στη διάθεση της Πολιτείας, που έχει κάθε δικαίωμα να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο.

Σας κατηγορούν ότι συνωμοτείτε και αναφέρουν ως παράδειγμα τη γνωστή στοά Ρ2 στην Ιταλία.

Πρόκειται περί μιας στοάς αντικανονικής, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τζέλι, ο οποίος οικειοποιήθηκε την τεκτονική ιδιότητα και τις δυνατότητες που είχε να αποταθεί σε ορισμένα μέλη του ιταλικού τεκτονισμού. Γι’ αυτό καταδικάστηκε και από τη Μεγάλη Στοά της Ιταλίας αλλά και από τα δικαστήρια και εκδιώχθηκε από τον Τεκτονισμό. Αυτό μπορεί να συμβεί αλλά δεν έχει σχέση με τον Τεκτονισμό. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι στον τεκτονισμό δεν είναι όλα τέλεια. Πρέπει να το τονίσω αυτό. Δεν κρατάμε τα κλειδιά της τελειότητας. Ο καθένας προσπαθεί να βελτιώσει πρώτον τον εαυτό του και κατόπιν το περιβάλλον του. Αυτός είναι ο αγώνας δια βίου και ανά πάσα στιγμή.

Σας κατηγορούν ότι αποτελείτε μια παγκόσμια συνωμοσία με στόχο τον έλεγχο της ανθρωπότητας.

Είναι πολύ αστείο, όσο και συκοφαντικό. Κατ’ αρχήν, διευκρινίζεται ότι η παγκοσμιότης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την οποιαδήποτε διεθνή οργάνωση ή διακρατική συνεργασία. Κάθε Μεγάλη Στοά είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία άλλη εξάρτηση από οποιαδήποτε Μ. Στοά άλλης Χώρας. Έχει βεβαίως αμοιβαίες σχέσεις αναγνωρίσεως βάσει ορισμένων αρχών. Τίποτα πλέον αυτού. Η κάθε Μεγάλη Στοά ενεργεί με βάση την εθνική νοοτροπία των τεκτόνων που την συναποτελούν και πιστεύει στη πατρίδα και εθνικές ιδέες αυτών, λειτουργώντας όπως και κάθε άλλη ένωση ανθρώπων στον ίδιο τόπο, την ίδια εποχή. Άλλο είναι το ζήτημα, εάν ξένοι προς τον τεκτονισμό, καπηλεύθηκαν το όνομά του και ψευδεπίγραφα έτσι, επιχείρησαν ή επιχειρούν να συγκαλύψουν την οποιαδήποτε αθέμιτη δράση και σκοπούς τους. Εμείς, περιπτώσεις τέτοιες τις καταγγέλλουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εν κατακλείδι, οι τέκτονες είναι ένθερμοι και ειλικρινείς, νουνεχείς πατριώτες και πιστεύουν βαθύτατα στο Θείο και τον Λόγο του και ως εκ τούτων μακράν παγκοσμίων ή τοπικών συνωμοτικών προθέσεων και δυνατοτήτων.

Ποιο θείο εννοείτε;

Ο κάθε τέκτων έχει το θρήσκευμα του. Ο Τεκτονισμός δεν υπεισέρχεται σε κανένα θρήσκευμα και δεν έχει σχέση με θρησκεύματα. Εκεί ακριβώς έγκειται η παρερμηνεία, επειδή δηλ. ομιλεί περί ενός θεού (γενικά, ως Ανωτάτης Αρχής) τον οποίον όμως ο καθένας προσεγγίζει σύμφωνα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, όπως π.χ. οι Έλληνες δια του Χριστιανισμού, οι Ινδοί δια του Βουδισμού κ.ο.κ., τελείως ανεξάρτητα από τον τεκτονικό θεσμό και τα μέλη του.

Εσείς πώς αποκαλείτε τον θεό που πιστεύετε;

Δεν ομιλούμε για Θεό. Θεός είναι μια λέξη που για όλους τους ανθρώπους σημαίνει τον Δημιουργό του Σύμπαντος. Για να μη υπεισέλθουμε σε διαφορετικά δόγματα και διαφορές αντιλήψεων, ο Τεκτονισμός αποκαλεί τον Θεό με τη γενική ονομασία Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος (ΜΑΤΣ), θεωρώντας τον ως Δημιουργό Αρχή. Δεν έχουμε κανένα ξεχωριστό θεό. Δεν προσωποποιούμε τον Θεό. Για τους τέκτονες είναι χρέος να έχουν βαθιά και ειλικρινή πίστη προς το θείο εν γένει και την αθανασία της ψυχής.

Σας κατηγορούν ότι πιστεύετε στην παγκόσμια κοινωνία που καταργεί το έθνος.

Λάθος. Πιστεύουμε στην παγκοσμιότητα των ιδανικών από όλους τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι ο καθένας στην πατρίδα του. Την πατρίδα του την έχει πάνω από όλα ο τέκτων. Την κάθε πατρίδα την σέβεται, την τιμά και την υπηρετεί. Αλλά το να έχουμε κοινά ιδανικά, το να πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε φθαρτοί, ότι είμαστε παιδιά ενός θεού και επομένως δεν θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αντιπαλότητα και να έρθουμε ο ένας πιο κοντά στον άλλο δεν αντίκειται προς την έννοια της πατρίδας.

Γιατί έχετε σχίσματα στον τεκτονισμό;

Ο Τεκτονισμός αποτελείται και αναφέρεται σε ανθρώπους. Έτσι, οι τεκτονικές ενώσεις εμπεριέχουν και όλα τα σπέρματα των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων. Όσο κι αν εργαζόμαστε για την αυτοβελτίωση, δεν είναι εύκολο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και τα καθημερινά των κοινωνιών όπου ζούμε. Έτσι, ανθρώπινες δοξασίες ή προσωπικές επιλογές και επιδιώξεις (καλοπροαίρετες ή όχι) οδηγούν σε διαφοροποιήσεις και μερικές από αυτές οδηγούν σε διασπάσεις των τεκτονικών ενώσεων, που αναμορφώνουν τον τεκτονικό χάρτη της πατρίδας μας, δίχως ουσιαστικά να βλάπτεται ο τεκτονισμός ως θεσμός και αρχές. Βέβαια, διάφορες τεκτονικές ενώσεις του εξωτερικού, έχουν κατά καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον προσεταιρισμού της μίας ή της άλλης ελληνικής τεκτονικής ένωσης, είτε στο πλαίσιο δικών τους αντιθέσεων (Γαλλικής Μεγάλης Στοάς προς ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας), είτε για χάρη των αρχών του τεκτονικού τύπου που ακολουθεί η κάθε μία και της ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτίμησης.

Έχετε Έλληνες πολιτικούς, τέκτονες;

Το να γίνει αναφορά σε πρόσωπα δεν είναι ευπρεπές. Ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει, αν το επιθυμεί, αν είναι ή όχι τέκτων. Υποχρεούται αν τον καλέσει η Πολιτεία να το δηλώσει και δεν θα το κρύψει. Πάντως δεν θα αναφερθούμε σε πρόσωπα τουλάχιστον της παρούσης γενιάς. Μπορεί να ειπωθεί ότι γύρω στο 1890 μυήθηκε ο Ελ. Βενιζέλος. Στις αρχές του 20ου αιώνα μυήθηκε ο Αλ. Παπαναστασίου. Το 1918 μυήθηκε ο Ι. Μεταξάς. Το 1930 ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’. Υπήρξαν πολλοί πολιτικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τεκτονισμός με την πολιτική. Ο Αλ. Παπαναστασίου συνελήφθη και κρατήθηκε επί Μεταξά και ήταν τέκτονες και οι δύο. Τέκτονες ήταν και οι Σκουφάς, Ξανθός και Τσακάλωφ, που ίδρυσαν την Φιλική Εταιρεία, η οποία δεν ήταν παρακλάδι του Τεκτονισμού αλλά οργανώθηκε στα πρότυπα της Τεκτονικής Στοάς. Σε αυτή την εταιρεία μυήθηκαν πολλοί μη τέκτονες, αλλά και λαμπροί τέκτονες που δόξασαν το όνομα της Ελλάδος, όπως ήταν ο θ. Κολοκοτρώνης, ο Αλ. Υψηλάντης, ο Ι. Καποδίστριας και τόσοι άλλοι.

Το γεγονός ότι σας αναγνωρίζουν Μεγάλες Στοές του εξωτερικού δεν σημαίνει ότι δίνετε λόγο σε αυτές τις Στοές;

Όχι, κάθε άλλο. Υπενθυμίζω ότι οι σχέσεις μεταξύ των Τεκτόνων και των Ενώσεών τους, σε κάθε επίπεδο (προσωπικό, ομαδικό, τοπικό ή εθνικό, διεθνές κ.λπ.) διέπονται από τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεξαρτησίας (βούλησης, έκφρασης-δράσης και σχέσεων), ως ειδική απόρροια της γενικής έννοιας και αρχής της ελευθερίας συνειδήσεως. Έτσι, τόσον λειτουργικά, όσον και οργανωτικά (οικονομικά, διοικητικά, πνευματικά κλπ) οι Μεγάλες Στοές είναι απολύτως ανεξάρτητες, , αναγνωριζόμενες ως αυτεξούσιες καθόλα, στον αντίστοιχο χώρο εθνικής δικαιοδοσίας της κάθε μίας (που ως επί το πλείστον ταυτίζεται με τον γεωγραφικό χώρο του αντίστοιχου κράτους).

Η αναγνώριση τι σημαίνει;

Ότι έχουμε αμοιβαίες επισκέψεις, συζητήσεις και ομαδικές συναντήσεις, ως ισότιμες και ανεξάρτητες μεταξύ τους ενώσεις ανθρώπων, που κατά την ελεύθερη κρίση-επιλογή τους ακολουθούν τις ίδιες αρχές και παραδόσεις οργάνωσης, λειτουργίας, κοινωνικοφιλοσοφικής δραστηριότητας. Αυτά συνιστούν και τα διακριτικά γνωρίσματα-ιδιοποιούς διαφορές που καθορίζουν τους επιμέρους «τύπους» των τεκτονικών ενώσεων, στη βάση των παραδόσεων και θεσμικών κειμένων (που για λειτουργικούς, ιστορικούς, εννοιολογικούς, επικοινωνιακούς λόγους αποκαλούνται «συντάγματα», υπό την κυριολεκτική σημασία της λέξης).

Σε θέματα εθνικά παίρνετε θέση;

Ο Τεκτονισμός ως σώμα δεν παίρνει θέση που μπορεί να κριθεί κομματική ή θρησκευτική. Φυσικά και απασχολούν τα μέλη του τα θέματα αυτά και βέβαια συζητιούνται, πάντοτε με τον Τεκτονικό τρόπο (με ευπρέπεια, κοσμιότητα, τάξη, δίχως εμπάθεια και φανατισμό) και περιορισμούς. Οι τέκτονες βέβαια, ως άτομα, μπορούν να έχουν και εκφράζουν όποια θέση κρίνουν, αλλά όχι ως εκπρόσωποι της Μεγάλης Στοάς.

Αν σας ζητηθεί από την κυβέρνηση να κάνετε κάποια παρέμβαση στους αδελφούς σας του εξωτερικού για να προωθηθούν εθνικά μας θέματα, δεν θα το κάνετε;

Εξαρτάται από το θέμα και τις συνθήκες, όσο και τις σχέσεις που θα έχουμε ως άτομα με τους αλλοδαπούς αδελφούς. Τυπικά, επίσημα, δεν μπορεί να γίνει επίσημη παρέμβαση, εφόσον η ανεξαρτησία των τεκτονικών ενώσεων είναι κορυφαίος κανόνας. Το τι θα κάνουμε ως άτομα, είναι άλλο. Ας μη διαφεύγει ότι ο τεκτονισμός δεν εμπλέκεται με την πολιτική υπό οποιαδήποτε μορφή της, όμως ως άνθρωποι έχουμε τις θέσεις μας και τις σχέσεις μας.

Με τους τέκτονες της Τουρκίας έχετε σχέσεις;

Δεν αποκλείονται και έχουν υπάρξει συμπτωματικά. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα συζητήσουμε για πολιτικά. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει μάλιστα ελληνόφωνη Στοά.

Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τα κριτήρια με τα οποία γίνεται κάποιος τέκτων. Ποια είναι τα κριτήρια;

Τα κριτήρια είναι τα εξής: να είναι άντρας άνω των 23 ετών (κατά κανόνα), να είναι χρηστών ηθών, ελεύθερος στη σκέψη και να εργάζεται, για να μπορεί να έχει τα προς το ζην. Αυτό γίνεται διότι οι τέκτονες έχουν χρέος να συνεισφέρουν. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα οφείλει να εξεύρει πρώτα για την οικογένεια του και κατόπιν να εισέλθει στον Τεκτονισμό.

Γυναίκες γιατί δεν δέχεσθε;

Διότι ο Τεκτονισμός είναι παραδοσιακός και σέβεται την ιστορία του, όπως εγκαθιδρύθηκε από τα τέλη του Μεσαίωνα. Γυναίκες οικοδόμοι δεν υπήρχαν.

Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι άλλα δόγματα του τεκτονισμού δέχονται γυναίκες;

Δεν είναι αμιγή τεκτονικά σώματα και γι’ αυτό δεν έχουμε αμοιβαία αναγνώριση. Είναι δικό τους θέμα ο τρόπος εργασιών τους, οι κανόνες και η παράδοση που υιοθετούν. Πιθανόν γιατί ιδρύθηκαν ακριβώς με τον σκοπό αυτόν, να εξυπηρετήσουν αντίστοιχες ψυχικές και πνευματικές ανάγκες των γυναικών.

Πόσες φορές πρέπει να γίνεται η συνεδρίαση κάθε στοάς;

Οι περισσότερες Στοές συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα.

Το φαγητό μετά τη συνεδρίαση πού αποσκοπεί;

Από τη μία είναι μία ωραία ελληνική συνήθεια (τα συμπόσια) και από την άλλη, συνέχεια των εργασιών, διότι μπορούν να συζητηθούν με χαλαρό τρόπο και πράγματα που δεν συζητήθηκαν μέσα στη Στοά με την αυστηρή της διαδικασία και επιπλέον φέρνει πιο κοντά τους τέκτονες τρώγοντας ένα απλό φαγητό και πίνοντας ένα ποτήρι κρασί.

Για να γίνει κάποιος μέλος χρειάζεται να τον προτείνουν κάποιοι;

Επειδή ο Καταστατικός Χάρτης μας ρητώς απαγορεύει κάθε μορφή ενεργειών προβολής του θεσμού και εκδηλώσεων πρόσκλησης συμμετοχής (δηλ., κάθε ενέργεια ανάλογη της έννοιας του προσηλυτισμού), πρέπει κατ’ αρχήν να το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος να εισέλθει και στη συνέχεια να τον προτείνουν-υποστηρίξουν τουλάχιστον δύο παλαιότερα μέλη, που βεβαιούν για την χρηστοήθειά του. Άλλωστε, αυτό (εύλογα, όπως γίνεται κατανοητό) συνηθίζεται σε κάθε σύλλογο, που λειτουργεί με τις αρχές της δημοκρατικής οργάνωσης και της προσωπικής εμπιστοσύνης, δίχως διακρίσεις στη βάση φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ή οποιωνδήποτε άλλων γνωρισμάτων.

Το δέσιμο των ματιών στη μύηση τι χρειάζεται;

Αντιπροσωπεύει τη συσκότιση που έχει ο άνθρωπος πολλές φορές από τα πάθη του και τις δεισιδαιμονίες του. Κλείνοντας τα μάτια έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί καλύτερα αυτά τα οποία ακούει κατά τη διάρκεια της εισδοχής.

Ακούει ορισμένες παραινέσεις που είναι η πεμπτουσία μίας ηθικής και φιλοσοφημένης αντίληψης και συμπεριφοράς. Αντιλαμβάνεται καλύτερα, κάνει αυτοκριτική και ταυτόχρονα αισθάνεται, όσο και συναισθάνεται. Έτσι, όταν ανοίξει τα μάτια του, συμβολικά θα έχει εισέλθει σε ένα νέο χώρο, διάχυτο από πνευματικό φως και πλήρη αδελφικής αγάπης.

Καταργείτε τη διαφορετικότητα με την ομοιομορφία και εμπιστεύεστε την ισότητα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ομοιομορφία όταν εσείς κρατάτε για τον εαυτό σας τη γνώση;

Χρέος των τεκτόνων είναι να αναζητούν πάντα την ουσία των πραγμάτων και την αλήθεια στα ανθρώπινα υπαρξιακά ερωτήματα, να αυτοβελτιώνονται και να διαδίδουν την όποια γνώση τους και τον τρόπο ζωής τους, χωρίς όμως να τον επιβάλλουν. Αυτό γίνεται, αφενός με διαλογική συζήτηση και αφετέρου με τα έργα και το ήθος του τέκτονα. Πρέπει να συμβάλλουν εμπράκτως στη ζωή και καθόσα ο καθένας κατανοεί.

Γιατί αποκαλείστε αδελφοί;

Διότι η πεμπτουσία της κοινωνικής αγάπης θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ αδελφών. Και επομένως, αφού σκοπός του Τεκτονισμού είναι να πλεχθούν δεσμοί αγάπης σε όλη την ανθρωπότητα, ευχή και επιδίωξη είναι , οι άνθρωποι να καταλάβουν και δεχθούν έμπρακτα ότι όλοι είμαστε αδελφοί, συμπεριφερόμενοι ανάλογα. Αδελφοί άλλωστε είμαστε και ως έχοντες κοινή απώτερη καταγωγή, κάτι που πρεσβεύει και ο Τεκτονισμός. Αυτά όλα συμβολίζει, σε συναισθηματικό (προσωπικό), ηθικό (κοινωνικό), πνευματικό (φιλοσοφικό) επίπεδο, και υπενθυμίζει αδιάκοπα στους τέκτονες η προσφώνηση «αδελφοί».

Γιατί χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη χειραψία;

Είναι ένα συμβολικό κατάλοιπο των οικοδόμων του Μεσαίωνα, οι οποίοι κινούνταν ελεύθερα από πόλη σε πόλη και είχαν ειδική χειραψία για την αλληλοαναγνώριση και από την άλλη ένδειξη αδελφικής σχέσης και πλήρους εμπιστοσύνης. Τονίζεται όμως ότι τέτοια χειραψία πολλές φορές γίνεται από ανθρώπους άσχετους με τον τεκτονισμό, όπως βάζουν και μερικοί άλλοι ορισμένες τελείες στην υπογραφή τους. Ίσως καπηλεία, ίσως μιμητισμός, ίσως κενόδοξες επιδιώξεις, ίσως αφέλεια. Με την ευκαιρία, η τριπλή τελεία είναι και αυτή συμβολισμός που δεν χρησιμοποιείται καθολικά, αλλά τεκτονικά έχει την ίδια με την χειραψία προέλευση και υπενθυμίζει κοινωνικές, φιλοσοφικές αντιλήψεις και προβληματισμούς, όπως περί την τριαδικότητα στον κόσμο και στις παραδόσεις των λαών, καθώς και στις κοινωνικές αντιλήψεις, πχ. Πατέρας-άνδρας, μητέρα-γυναίκα, παιδί-γέννημα της σύζευξης.

Εσείς βάζετε τελείες στην υπογραφή σας;

Ναι, είναι ένα δείγμα και αυτό ότι χαίρομαι που είμαι τέκτων και δεν έχω ενδοιασμούς να φανεί, εφόσον μόνον τιμή και ψυχικό όφελός μου το θεωρώ.

Σας κατηγορούν ότι έχετε σχέση με τον διεθνή σιωνισμό. Αναγνωρίζετε τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών;

Όπως κάθε μελετητής, έχω διαβάσει κι εγώ γι’ αυτά. Είναι απολύτως αντίθετες οι σχετικές κρίσεις για τη γνησιότητα, προέλευση και σκοπούς τους. Έτσι, δεν με ενδιαφέρουν περισσότερο από όσα ο καθένας μας συγκυριακά διαβάζει. Παραπέρα, είναι επαίσχυντο ψεύδος να συγχέουν τον σιωνισμό με τον Τεκτονισμό. Ο σιωνισμός ξεκίνησε ως εθνικιστική εβραϊκή κίνηση για δημιουργία εβραϊκού κράτους, στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ ο Τεκτονισμός χρονολογείται επισήμως από τον 17ο αιώνα και δεν έχει καμία σχέση με τον σιωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση, ρεύμα, οργάνωση κ.λπ. Για τούτο και στο θεμελιώδες καταστατικό του κείμενο, αναφέρεται ρητά ότι είναι θεσμός… αφ’εαυτού προερχόμενος! Ας μη διαφεύγει και ότι απευθύνεται σε διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικό πνεύμα και προέλευση-κατάσταση, που διάγουν, δρούν, υποστηρίζουν και έχουν διαφορετικούς σκοπούς, αντιλήψεις, θέσεις κλπ . Το ότι υπάρχουν Εβραίοι τέκτονες δεν αμφισβητείται, όπως υπάρχουν τούρκοι, ινδοί, άραβες, πέρσες, ευρωπαίοι, ή χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ινδουιστές κ.ο.κ. και όπως αυτά δεν κάνουν βέβαια τον Τεκτονισμό φιλοτουρκική, ή ινδουιστική οργάνωση, έτσι και η συμμετοχή εβραίων, ή στοιχεία της Αγ. Γραφής (πού όπως πολλά άλλα χρησιμοποιούνται κι αυτά συμβολικά και παραδοσιακά ) δεν τον κάνουν σιωνιστική οργάνωση, άσχετα με τις επιθυμίες όσων αρέσκονται να χωροθετούν και θέτουν «ταμπέλες» στο κάθε τι ή εξυπηρετούνται από κάτι τέτοιο!

Υπάρχει σύγκρουση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Τεκτονισμού;

Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση από τη πλευρά μας. Οι ταγοί της Εκκλησίας είναι ελεύθεροι να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν, να εντάσσονται ή όχι. Το μόνο που μπορώ να δηλώσω είναι ότι ο Τεκτονισμός προάγει και ενισχύει την θρησκευτικότητα του ατόμου, καθώς και την ηθικότητά του, όπως και την υπερβατική σκέψη που συντρέχει την πίστη, διότι δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι ως ενασχολούμενοι με την φιλοσοφία, αγαθά έργα και λόγους και δι αυτών με την ψυχοπνευματική βελτίωσή τους, γίνονται πλέον συνειδητά άτομα και ως εκ τούτου και πλέον συνειδητοί στις επιλογές τους, άρα και στο όποιο θρήσκευμα και θρησκευτική ζωή τους. Στην Ελλάδα το πλείστον των Ελλήνων τεκτόνων είναι όχι μόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι αλλά και συνεπείς θρησκευόμενοι. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία αντίθεση με την Εκκλησία, αλλά πολλοί από τους παλαιότερους Ιεράρχες υπήρξαν τέκτονες.

Όπως;

Οι αείμνηστοι Οικουμενικοί Πατριάρχες Αθηναγόρας, Ιωακείμ ο Γ’, Μελέτιος Μεταξάκης, Βασίλειος ο Γ’, οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Φώτιος και Θεόφιλος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος, ακόμα ο μάρτυς και άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, όπως και πολλοί μητροπολίτες μεταξύ των οποίων ο Τραπεζούντας Χρύσανθος, ο Φλωρίνης Βασίλειος, ο Αυστρίας Χρυσόστομος Τσίτερ. Όλοι αυτοί υπήρξαν τέκτονες και μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν έχουν σχέση με αυτά που κατηγορούν τον Τεκτονισμό.

Σας κατηγορούν ότι λατρεύετε τον σατανά.

Είναι πέραν κάθε λογικής, ακόμη και συζήτησης. Πώς μπορεί να εμπλέκει κανείς τον Τεκτονισμό με οποιαδήποτε έννοια σατανά, όταν οι θεμελιώδεις αρχές του είναι η πίστη στην Μεγάλη Δημιουργό Αρχή, στον Θεό και αγωνίσθηκε πάντα για την ελευθερία (όχι μόνο της έκφρασης, αλλά και) της σκέψης και συνείδησης; Όταν βασική του επιδίωξη είναι η αδελφική μεταξύ των ανθρώπων αγάπη και ένωση, η ειρήνη και η χαρά για όλους; Συμβιβάζονται αυτά με τον σατανά και τους θιασώτες του; Είναι προφανές, ότι μόνον ανόητος μπορεί με κάτι τέτοιο να προσβάλλει την εντιμότητα, την ηθική και τον πατριωτισμό των Ελλήνων τεκτόνων.

Το κράτος απέναντι σας τι στάση κρατεί;

Θεωρώ, ουδέτερη. Το κράτος έχει τον τρόπο να ελέγχει αυτόν που παρανομεί. Ο οιοσδήποτε είναι εντός των νόμων ασφαλώς θα έχει την προστασία του Κράτους και στην αντίθετη περίπτωση τις κυρώσεις του.

Πώς εξηγείτε τότε τα όσα αναγράφονται στο βιβλίο θρησκευτικών της Β’ Λυκείου για τον τεκτονισμό, που δεν είναι και τόσο κολακευτικά.

Υπάρχει σωρεία σφαλμάτων, ψευδών και συκοφαντιών στο κεφάλαιο αυτό του βιβλίου. Για το λόγο αυτό έχει γίνει έγγραφη, τεκμηριωμένη, διαμαρτυρία και στο Υπουργείο Παιδείας, για να εκτεθούν οι απόψεις των τεκτόνων.

Τι απάντηση πήρατε;

Δεν πήραμε απαντήσεις.

Ποια είναι η δομή του Τεκτονισμού;

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος συνίσταται από μέλη των Στοών της Ελλάδος που βρίσκονται υπό την αιγίδα της. Τρεις τουλάχιστον αδελφοί, ως αντιπρόσωποι από κάθε Στοά, συνέρχονται κάθε χρόνο σε Γενική Συνέλευση στην Αθήνα και αναλύουν τα προβλήματα. Ελέγχουν το διοικητικό συμβούλιο και εκλέγουν ανά τριετία τους αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγουν το ενδεκαμελές συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς.

Πόσα μέλη υπάρχουν σε όλες τις στοές της χώρας;

Την ιδιότητα την έχουν περί τα 10.000 άτομα, καθόσα εκτιμώνται, εφόσον είναι διασπαρμένα σε διάφορες τεκτονικές ενώσεις (Μεγάλες Στοές, διαφορετικών τύπων).

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεκτονικοί;

Βεβαίως, στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι τύποι. Πέραν του τύπου της (πολυπληθέστερης) τεκτονικής ένωσης με την επωνυμία «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος», που φέρεται να εκπροσωπεί τον τύπο των Αρχαίων και Αποδεκτών Ελευθέρων Τεκτόνων (AFAM), υπάρχουν οι Μεγάλες Στοές του Τύπου της Άμιλας, του Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) κ.ά. Σεβόμαστε όλους τους Τύπους, όπως και όλους τους συνεπείς, συνειδητούς τέκτονες, απανταχού της γής.

Είχατε σχέσεις με το πραξικόπημα των συνταγματαρχών του 1967; Σας κατηγορούν ως υποκινητές ή φίλους του κινήματος, καθώς ορισμένοι από τους πρωταιτίους ήταν τέκτονες.

Καμία σχέση δεν είχε ο Τεκτονισμός και καμία συμπάθεια προς αυτό. Υπήρξαν ορισμένοι τέκτονες, οι οποίοι ενεπλάκησαν σ’ αυτό, όπως υπήρξαν και ορισμένοι που υπέστησαν διωγμούς εκ μέρους των πρωτεργατών του κινήματος. Ο Τεκτονισμός, πρεσβεύοντας ανυποχώρητα την ελευθερία, την ισότητα, την δικαιοσύνη, αντιμάχεται αδιάλειπτα κάθε φραγμό τους, κάθε πολιτική, κοινωνική, πνευματική ή άλλη δεσποτεία και καταπίεση του ανθρώπου. Για αυτό κηρύχθηκε εχθρός κάθε είδους ολοκληρωτικών αντιλήψεων και καθεστώτων.

Το βρήκατε ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Εκτύπωση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top