Τεκτονισμός – Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 2017-06-11T19:47:04+00:00

Τεκτονισμός (ή Μασονία) του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στην Ελλάδα

Εισαγωγή

  • Τι είναι ο Τεκτονισμός (ή Μασονία); Ποιοί τον δημιούργησαν; Τι σκοπούς έχει; Ποιοι είναι αυτοί οι ιδιότυποι άνθρωποι που λέγονται Τέκτονες;
  • Τι κάνουν μέσα στους κλειστούς χώρους που λέγονται Στοές, όπου συγκεντρώνονται τακτικά και συνεδριάζουν;

Αυτά είναι τα συνηθισμένα ερωτήματα που προκύπτουν σε οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο που δεν είναι μέλος κάποιας Τεκτονικής Στοάς.

Αντιπαρερχόμενοι τους αδαείς, τους φανατικούς και τους κακόπιστους που προσπαθούν με ανυπόστατες αιτιάσεις να διασύρουν τον Τεκτονισμό, μπορούμε να πούμε ότι ο Τεκτονισμός είναι θεσμός παγκόσμιος, που προήλθε σαν φυσική και έλλογη ανάγκη του ανθρώπου, να απαντήσει στα έσχατα ερωτήματα που τον βασανίζουν, αφ’ ότου άρχισε να σκέπτεται:

«Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; Πού πηγαίνω;»

Επομένως δεν έχει ιδρυτή, δεν έχει συγκεκριμένη προέλευση.

Είναι θεσμός που προήλθε αφ’ εαυτού, γεννήθηκε από τον προβληματισμό και τις αγωνίες σκεπτομένων ανθρώπων, με βιωματική αναζήτηση και φιλοσοφική θεώρηση της γραμματείας, φιλοσοφίας και θεσμών των προγονικών κοινωνιών, Ανατολής και Δύσης. Είναι θεσμός που φτερούγισε ως σκέψη διά μέσου μυστηριακών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών ρευμάτων, συνέλεξε ότι καλλίτερο απ’ αυτά για τον άνθρωπο ως άτομο, ως οικογένεια, ως κοινωνία, ως λαό, ως πλάσμα της φύσης και του όλου Κόσμου και έτσι δημιούργησε μία τεράστια δεξαμενή γνώσης (σοφίας της ζωής), που μεταδίδει στα μέλη του με διαδοχικές μυήσεις και διδασκαλίες.

Η δομή και λειτουργία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου είναι η επιτομή μίας ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Στα επόμενα δίνονται σύντομες θεματικές πληροφορίες για τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο (ή «Αποδεκτό» στην καθομιλουμένη) Σκωτικό Τύπο (Α&Α.Σ.Τ.), που βασίζονται στα παραδοσικά θεσμικά κείμενα και εξελίξεις του διεθνούς και του ελληνικού (ειδικά) τεκτονισμού. Πληροφορίες μπορεί να αρυσθεί ο καλοπροαίρετος αναζητητής και στα ιστορικά κείμενα του ελληνικού τεκτονισμού, σε επίσημα κρατικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, σε εγνωσμένου κύρους εγκυκλοπαίδειες, σε μελέτες έγκριτων ιστορικών, κοινωνιολόγων και άλλων επιστημόνων, σε δημοσιεύματα μελετητών, του διεθνούς τύπου (ως Wikipedia/Confédération des grandes loges unies d’Europe), ελλήνων και αλλοδαπών τεκτόνων, ως και τεκτονικών φορέων της αλλοδαπής (ως Franc-Maçonnerie en Grande Loge De France και άλλων:1, 2).

Τα περιεχόμενα του προκείμενου διαδικτυακού μας τόπου έχουν ταξινομηθεί σε κείμενα που παραθέτονται στο τμήμα περί της Μεγάλης Στοάς και σε κείμενα που παραθέτονται στο τμήμα περί του Υπάτου Συμβουλίου.

Δομή

Τεκτονικός Τύπος, Rite, είναι το σύνολο των γραπτών και προφορικών παραδόσεων και τυπικών που τον συγκροτούν.

Έτσι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος φιλοσοφικά και μυητικά εξελίσσεται αδιάσπαστα σε τριάντα τρεις βαθμούς.

Στην πράξη όπως συμβαίνει στον παγκόσμιο Κανονικό Ελευθεροτεκτονισμό εφαρμόζεται και στην Ελλάδα δια δυο απολύτως χωριστών και κυρίαρχων σωμάτων :

Την  Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α&Α.Σ.Τ. που είναι η μόνη και ανωτάτη αρχή του Συμβολικού Τεκτονισμού των τριών πρώτων βαθμών.

Το Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος που είναι η Ανωτάτη Αρχή των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων,  Κυρίαρχο και Ανεξάρτητο όπως προβλέπεται από τα διεθνή θέσμια και παραδόσεις.