Δελτίο Τύπου: Μυητικές Συναντήσεις (Initiatory Encounters), Αθήνα 2023.

Οι Μυητικές Συναντήσεις (Journées Initiatiques Europe – Initiatory Encounters Europe – Jornadas Iniciáticas Europa) της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ηνωμένων Μεγάλων Στοών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου(ICUGL) για την Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν φέτος στην Αθήνα και το […]

Δελτίο Τύπου: Μυητικές Συναντήσεις (Initiatory Encounters), Αθήνα 2023. Περισσότερα »