Εγκαίνια Νέου Τεκτονικού Μεγάρου

Φίλτατοι, «Θείον, αλλά και μυστηριώδες φως, ψυχή του σύμπαντος, αιωνία αρχή των κόσμων, σύμβολον του Μ.Α, φώτισον τας διανοίας και διάχυσον εις τας ψυχάς μας το ζωογόνον πυρ του τεκτ…». Για ποιό σκοπό; Για να […]

Εγκαίνια Νέου Τεκτονικού Μεγάρου Περισσότερα »