Βαθμοί του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

Οργάνωση και Λειτουργία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

Ο Αρχαίος και Αποδεγμένος Σκωτικός Τεκτονισμός είναι ένας μυητικά ενιαίος και αδιαίρετος Τύπος εξελισσόμενος προοδευτικά στον σύνολό του από τον 1ο μέχρι και τον 33ο και τελευταίο βαθμό.

Ακολουθώντας την διεθνή κανονικότητα διαιρείται σε δυο απολύτως διακριτά και ανεξάρτητα μεταξύ τους σώματα:

 • Την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου η οποία είναι η Ανωτάτη Αρχή του Συμβολικού Τεκτονισμού που περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους βαθμούς. Αυτοί οι τρεις Συμβολικοί βαθμοί του Μαθητού (Entered Apprentice) , του Εταίρου (Fellow Craft) και του Διδασκάλου Τέκτονος (Master Mason) είναι κοινοί για κάθε Κανονική Τεκτονική δύναμη ανεξαρτήτως του ή των Τύπων στους οποίους εργάζεται.
 • Το Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος κυρίαρχο και ανεξάρτητο άρχει στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό δηλαδή από τον 4ο έως και 32ο βαθμό.
  Κάθε Τεκτονική Στοά του Συμβολικού Τεκτονισμού διοικείται από το Συμβούλιο της Στοάς, το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τα μέλη της Στοάς των Διδασκάλων (3ου βαθμού) με μυστική ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος της Στοάς αποκαλείται παραδοσιακά Σεβάσμιος Διδάσκαλος (Worshipful Master), τίτλος που προέρχεται από τις μεσαιωνικές Συντεχνίες. Τα μέλη του Συμβουλίου της Στοάς χαρακτηρίζονται επίσης με ιδιαίτερους τίτλους σχετικούς με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που ο καθένας ασκεί.
Όλες οι Συμβολικές Στοές της Ελληνικής επικράτειας υπάγονται στην Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, η οποία απαρτίζεται από το Μεγάλο Συμβούλιο που αποτελείται από Αξιωματούχους όπως και στις Συμβολικές Στοές. Το Μεγάλο Συμβούλιο και ο πρόεδρός του που ονομάζεται Μέγας Διδάσκαλος (Grand Master) εκλέγονται κάθε τριετία από το σώμα των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Συμβολικών Στοών.

Όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας υπάγονται στο Ύπατον Συμβούλιον της Ελλάδος και είναι:

 • Οι Στοές Τελειοποιήσεως που εργάζονται στους βαθμούς 4 έως 14.
 • Τα Υπέρτατα Περιστύλια που εργάζονται στους βαθμούς 15 έως 18.
 • Ο Άρειος Πάγος που εργάζεται στους βαθμούς 19 έως 30.
 • Η Μεγάλη Σύνoδος που εργάζεται στους βαθμούς 31 και 32.

Κανονικότητα Λειτουργίας

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ακολουθεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα τις Βασικές Αρχές της Τεκτονικής Κανονικότητας οι οποίες εκφράζονται ως ακολούθως:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μέλους είναι η πίστη του στον Θεό και την αθανασία της Ψυχής.
 • Κάθε υποχρέωση και υπόσχεση δίνεται επί της ανοιχτής Βίβλου.
 • Η Βίβλος του Ιερού Νόμου ανοιχτή, ο Γνώμονας και ο Διαβήτης αποτελούν τα τρία Μεγάλα Φώτα του Ελευθεροτεκτονισμού και καμία εργασία Στοάς ή Μεγάλης Στοάς δεν είναι νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παρουσία τους.
 • Μέλη της Μεγάλης Στοάς και των Στοών γίνονται αποκλειστικά άνδρες απαγορεύοντας κάθε σχέση με μικτές Στοές και οργανώσεις.
 • Η Μεγάλη Στοά έχει κυριαρχική και απόλυτη δικαιοδοσία επί των Στοών της. Είναι ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη οργάνωση, με αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη εξουσία επί των Συμβολικών Βαθμών του Μαθητού , του Εταίρου και του Διδασκάλου Τέκτονος εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της χωρίς με κανέναν τρόπο να υπόκειται ή να διαιρεί την εξουσία επί των βαθμών αυτών.
 • Απαγορεύεται κάθε συζήτηση επί πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων εντός της Στοάς.

Κλείνοντας τη παρουσίαση αυτή, τονίζεται ότι:

 • Ο Τεκτονισμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ουδέν διδάσκει η πράττει που να αντιβαίνει προς τους Νόμους της χώρας όπου λειτουργεί, αντίθετα αξιώνει τον σεβασμό τους από τα μέλη του.
 • Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. δεν είναι μυστική Οργάνωση:
  • Ο τόπος όπου λειτουργεί είναι γνωστός.
  • Τα μέλη του δεν διστάζουν να δηλώσουν την ιδιότητά τους.
  • Γίνονται τακτικά εκδηλώσεις και τεκτονικές εργασίες ανοικτές και για μη τέκτονες (Λευκές Εορτές).
  • Οι Τεκτονικές Οργανώσεις είναι Νόμιμες Ενώσεις προσώπων, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 • Πόροι των κανονικών και νόμιμων τεκτονικών οργανώσεων είναι οι συνεισφορές των μελών, οι οποίες καθορίζονται στη βάση αποφάσεων των θεσμικών, συλλογικών οργάνων τους.

Όλα τα παραπάνω και οι από αυτά υποχρεώσεις του Τέκτονα, σκιαγραφούνται στην αίτηση εισδοχής του υποψηφίου μέλους, η οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και βεβαίως δεν περιέχει οτιδήποτε αντίθετο προς τους νόμους της πολιτείας και τα χρηστά ήθη, όπως άλλωστε μπορεί άμεσα να επιβεβαιωθεί.

Το βρήκατε ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Εκτύπωση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top