Αντικείμενο Θερινού Ηλιοστασίου της 22ας/06/2003

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το παρόν παρατίθεται ως πρόσφορο για την διευκόλυνση της ενημέρωσης παντός ενδιαφερομένου.

Tι είναι ο Τεκτονισμός;

Ο Τεκτονισμός είναι θεσμός αφ’ εαυτού προερχόμενος, απορρέει από τον ορθό λόγο και κατά συνέπεια είναι παγκόσμιος. Έχει ιδία γένεση ήτις ουδόλως πρέπει να συγχέεται προς την αρχή των θρησκειών, αφήνει δε στον καθένα την ελευθερία των δοξασιών του και γι’ αυτό δεν έχει καμία σχέση προς την θρησκεία. Ο Σκωτικός Τεκτονισμός, σταθερά αφοσιωμένος στο θεμελιώδες δόγμα της Αθανασίας της Ψυχής και της αναγνώρισης του Θεού, του οποίου την ύπαρξη διακηρύττει υπό το όνομα του Μ.Α.Τ.Σ., είναι προ παντός θεσμός προοδευτικός και δεν θέτει όριο στην αναζήτηση της αλήθειας. Προς τούτοις, θεωρεί την εργασία ως τον πρώτο και ωφελιμότατο Νόμο της ανθρωπότητας, επομένως αποκλείει τους άεργους.

Γιατί συνερχόμαστε στον χώρον αυτόν;

Για να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας, υψούμενοι υπεράνω των ποταπών συμφερόντων που συνταράσσουν τον βέβηλο κόσμο. Συνερχόμαστε για να διδαχθούμε την περιστολή των αντικοινωνικών μας τάσεων και εργαζόμαστε άπαυστα για την βελτίωσή τους, εθίζοντες το πνεύμα μας προς σύλληψη των υψηλών ιδεών της δόξας, της αρετής και του καθήκοντος. Μόνο κανονίζοντες τα ήθη και τις κλίσεις μας μπορούμε να δώσουμε στην ψυχή μας την απαιτούμενη ισορροπία, η οποία αποτελεί την σοφία, τουτέστι την επιστήμη της ζωής.

Ποια η βάση της τεκτονικής διδασκαλίας και ποιο είναι συνοπτικά το καθήκον του ανθρώπου κατά τον Τεκτ.;

Αυτά που επιδιώκει ο Τεκτ. και αυτά που θεωρεί βασικά καθήκοντα του Τέκτονος είναι:

Σέβας προς τον Θεό,
Αγάπη προς την Πατρίδα και τον πλησίον και
Αφοσίωση προς την οικογένεια.
Αυτά συνιστούν κατά τον Τεκτ. την υψηλότερη έκφραση της Παγκόσμιας Αδελφότητας των ανθρώπων.

Τι είναι τα διακοσμητικά ξίφη που βλέπουμε;

Σύμβολα τιμής, την οποία οφείλουμε να έχουμε και να προστατεύουμε έναντι παντός.

Γιατί υπάρχει ο Γνώμονας και ο Διαβήτης σε κάθε τεκτονικό χώρο;

Εκλαμβάνονται ως εμβλήματα της συνείδησης, της ευθύτητας και του δικαίου.

Γιατί υπάρχει ενώπιόν μας η Αγία Γραφή;

Για να μας θυμίζει την τεκτ. παράδοση που εντέλει είναι η ιστορία του ανθρώπου. Κυρίως όμως, γιατί θεωρείται σύμβολο της εκδηλωμένης βούλησης, της Ανώτατης Δημιουργού Αρχής, του θείου, που αποκαλούμε Μ.Α.Τ.Σ., για να μην υπεισερχόμαστε σε ζητήματα δογματικά θρησκειών, σεβόμενοι την απόλυτη ελευθερία των δοξασιών του κάθε ανθρώπου.

Αυτή η βούληση του Μ.Α.Τ.Σ. εκφράζεται με την όλη Δημιουργία, δηλαδή τον Παγκόσμιο Ναό, του οποίου σύμβολο και μόνον είναι η Στοά μας. Εκφράζεται και με τον Φυσικό Νόμο, που αναγνωρίζεται ως Παγκόσμιος Νόμος της Αρμονίας. Αυτός, σε ανθρώπινο επίπεδο, εκφράζεται δια της συνείδησης του καθένα μας, που συνιστά την εκδήλωση της ψυχής μας. Αυτήν που εμείς οι τεκτ. αποκαλούμε εσωτερικό Ναό του καθένα μας και οφείλουμε να διατηρούμε σε Αρετή, να ενδυναμώνουμε και βελτιώνουμε. Για να θυμόμαστε αυτά (ως και άλλα) έχουμε εμπρός μας και τις τρεις στήλες, της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής, της Σοφίας, της Ισχύος και του Κάλλους.

Όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αυτά που μόλις όλοι ακούσαμε και αυτά που ακούμε εμείς οι τέκτονες στις συνεδριάσεις και στις ομιλίες μας, τι είναι;

Ο Τεκτ. εργάζεται με σύμβολα και αλληγορίες, που ενώ τα ίδια παραμένουν αναλλοίωτα, το περιεχόμενό τους (στο πλαίσιο πάντοτε της τεκτονικής προσήλωσης στις αρχές της ελευθερίας και της χρηστοήθειας και στο σκοπό του, της κατά συνείδηση βελτίωσης του ατόμου και δια αυτής της όλης ανθρωπότητας), προσαρμόζεται κατά τόπο και εποχή, παράλληλα με τις εξελίξεις, ώστε να μην μένει κούφιος τύπος, αλλά ενεργό βοήθημα και οδηγός μέσα στη καθημερινή ζωή. Έτσι, αυτά που βλέπουμε και ακούμε είναι μόνον σύμβολα που θυμίζουν τις παραδόσεις και τις αρχές του Τεκτ. και αλληγορίες που αποδίδουν τις πνευματικές έννοιες, τις οποίες ο Τέκτων μελετά και καλείται να εφαρμόζει πρακτικά.

Ποια άλλα σύμβολα παρατηρείτε γύρω σας;

1ον Αψίδα σχηματιζόμενη από τις δύο στήλες της εισόδου στο χώρο των εργασιών μας (επί των κιονοκράνων των οποίων βρίσκονται τρία ρόδια των οποίων φαίνονται οι σπόροι) και οι υπέρ αυτών διασταυρούμενες απολήξεις του κορύμβου.

2ον Λίθο ακατέργαστο.
3ον Λίθο λαξευμένο, τον οποίο καλούν κυβικό.
4ον Σφύρα και σμίλη.
5ον Πινακίδα λεία με σχήματα, ονομαζόμενη πίνακα χαράξεως.
6ον Προς την Ανατολή της Στοάς, τον Ήλιο και την Σελήνη.
7ον Κόσμημα της εσωτερικής ζωφόρου του θόλου, καλούμενο οδοντωτό κόρυμβο.

Αδ. Α’ Επ., τι σημαίνει η αψίδα;

Το σημείο της Ανατολής από όπου ανατέλλει ο Ήλιος επί του ημισφαιρίου. Κατ’ επέκταση, είναι το σύμβολο της εισαγωγής στον Τεκτονισμό.

Αδ. Ρ., τι σημαίνουν οι δύο στήλες;

Τα δύο ηλιοστάσια, καθώς και την δυναμική δυάδα, την εξελικτική και παραγωγική δύναμη του ζεύγους των αντιθέτων.

Τι σημαίνουν τα ημιανοιγμένα ρόδια των κιονοκράνων των στηλών;

Τα εκ της επιδράσεως των ωρών του έτους προερχόμενα αγαθά, καθώς και όλες τις Στοές, ως και τον αριθμό των επί της υδρογείου διεσπαρμένων Τεκτόνων.

Τι σημαίνει ο ακατέργαστος λίθος;

Τον απαίδευτο και τον αγροίκο.

Τι σημαίνει ο κατεργασμένος λίθος;

Τον Τέκτονα ή τον πολιτισμένο άνθρωπο. Κατ’ επέκταση είναι το έμβλημα των ανθρωπίνων γνώσεων.

Τι σημαίνει η σφύρα και η σμίλη;

Τον νου και τον λόγο, δια των οποίων ο άνθρωπος προικίσθηκε να καταστεί ικανός να διακρίνει το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο, να εκτελεί το πρώτο και να αποφεύγει το άλλο.

Τι σημαίνει ο πίνακας της χαράξεως (τάπητας);

Είναι το έμβλημα της μνήμης, της πολύτιμης αυτής δύναμης, η οποία δόθηκε σε εμάς για να μορφώνουμε την κρίση, διατηρώντας τα ίχνη των αντιλήψεών μας.

Γιατί εικονίζονται στην Στοά ο Ήλιος και η Σελήνη;

Η Στοά είναι, όπως ειπώθηκε, εικόνα του Σύμπαντος. Εντεύθεν, εννοείται ότι αναγκαία αναπαριστώνται σε αυτή τα μεγαλεία της ουράνιας σφαίρας, τα οποία διευρύνουν την φαντασία του ανθρώπου. Σύμβολά τους είναι τα περισσότερο γνωστά μας ουράνια σώματα, του Ηλίου και της Σελήνης, που πάντοτε γοήτευαν τους ανθρώπους.

Τι παριστά ο οδοντωτός κόρυμβος;

Υπενθυμίζει σε εμάς την αδελφική ενότητα και αγάπη, οι οποίες πρέπει να πρωτοστατούν στις μεταξύ των τεκτόνων σχέσεις και οι οποίες πρέπει να υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων παντός έθνους, γένους και χρώματος.

Τι πράττουν στην Στοά;

Πλέκουν στεφάνους για την Αρετή, κατεργάζονται δεσμά για την Κακία.

Τι φέρουν οι αδελφοί στην Στοά;

Αγάπη και στοργή προς όλους του αδελφούς.

Κλείσιμο ανοικτής εορτής:
με ευχές:
«Είθε η Ειρήνη να βασιλεύει επί της Γης», «Είθε η Αγάπη να βασιλεύει μεταξύ των ανθρώπων», «Είθε η χαρά να βασιλεύει εις τας οικογενείας ημών».

Σεβ: Αγαπητοί επισκέπτες και αδ, επειδή το μέλλον εξαρτάται από την κατά τη νεότητι εργασία, ας εργασθούμε ώστε η ώριμη ηλικία μας να καταστεί ευτυχής και όπως η δια αυτού του κόσμου διέλευσή μας μη μείνει στείρα, όταν εμείς επανέλθουμε στους κόλπους της φύσης από τους οποίους προήλθαμε.

για την παρουσίαση

Π.Θ. (Σεβ. Πλάτων)

Το βρήκατε ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Εκτύπωση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top