Φεβρουάριος 2018

Κριτική σκέψη και Τεκτονισμός

Ξεκινώντας τον τεκτονικό του βίο, ο Τέκτων βρίσκεται αμέσως μπροστά σε ένα πλήθος συμβόλων. Αν και κανείς δε μιλάει ευθέως γι’ αυτά, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουν κάποιο ρόλο και ότι κρύβουν ένα προς αποκάλυψη νόημα. […]

Κριτική σκέψη και Τεκτονισμός Περισσότερα »

Το αληθές όνομα του αρχικού αιτίου

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μικρή προσπάθεια συνεισφοράς στην προβληματική που αναπτύσσεται Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μικρή προσπάθεια συνεισφοράς στην προβληματική που αναπτύσσεται σχετικά με την πανανθρώπινη και προαιώνια ενδόμυχη τάση για ανακάλυψη των

Το αληθές όνομα του αρχικού αιτίου Περισσότερα »

Η Ίδρυση του Ελληνικού Τεκτονισμού – Ιορδάνης Πουλκούρας

Το κείμενο που ακολουθεί δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 3ου διαγωνισμού Tεκτονικού δοκιμίου του Κέντρου Ιβηρικών Τεκτονικών σπουδών της Μαδρίτης (Centro Ibérico de Estudios Masónicos C.I.E.M.) από τον αδ. Ιορδάνη Πουλκούρα και βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο. Για

Η Ίδρυση του Ελληνικού Τεκτονισμού – Ιορδάνης Πουλκούρας Περισσότερα »

Scroll to Top