Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Ενημέρωση για πεπραγμένα Συνέλευσης Συνομοσπονδίας Μεγάλων Στοών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (Παρίσι 16-12-2010)

Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Μεγάλων Στοών-μελών της «Συνομοσπονδίας των Μεγάλων Στοών της Ευρώπης (Confédération des Grandes Loges Unies d’ Europe) του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» στο Παρίσι στις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2010.

Στην Συνέλευση παρέστησαν αντιπροσωπείες των:

 1. Μεγάλη Στοά της Γαλλίας.
 2. Μεγάλη Συμβολική και Παραδοσιακή Στοά της Γαλλίας «OPERA».
 3. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ.
 4. Μεγάλη Εθνική Στοά της Σερβίας.
 5. Μεγάλη Στοά της Ισπανίας – Καναρίων Νήσων.
 6. Μεγάλη Στοά της Ισπανίας.
 7. Μεγάλη Εθνική Στοά της Πορτογαλίας.
 8. Μεγάλη Στοά της Ιταλίας.
 9. Μεγάλη Εθνική Στοά της Ρουμανίας.
 10. Μεγάλη Ηνωμένη Στοά του Λιβάνου.
 11. Μεγάλη Στοά του Μαρόκου.
 12. Μεγάλη Ηνωμένη Στοά της Ρωσίας.
 13. Μεγάλη Εθνική Στοά της Μολδαβίας.
 14. Μεγάλη Στοά της Βουλγαρίας.

Κατά την Συνέλευση παρίσταντο οι παρατηρητές: α) Η Μεγάλη Στοά της Παραγουάης εκπροσωπούμενη από 3μελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μέγα Διδάσκαλο και β) η Μεγάλη Στοά των Φιλιππίνων εκπροσωπούμενη από τον Μέγα Διδάσκαλό της.

Την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εκπροσώπησε στην Συνέλευση, κατόπιν πληρεξουσιότητας που δόθηκε από τον ενδοξώτατο Μέγα Διδάσκαλο Κ.Σ., ο Επίτιμος Μ. Διδ. Ι.Β.

Αντικείμενο των εργασιών της Συνελεύσεως ήταν α) η εισδοχή νέων μελών και β) το μέλλον και η περαιτέρω εξέλιξη της Συνομοσπονδίας.

Υπέβαλαν αίτηση εισδοχής α) η Μεγάλη Στοά της Ουγγαρίας και β) η Μεγάλη Στοά της Σουηδίας.

Μετά από εκτενή συζήτηση και την έκθεση των απόψεων των αντιπροσώπων των μελών της Συνελεύσεως έγινε ονομαστική ψηφοφορία και έγιναν οι δύο παραπάνω Μεγάλες Στοές δεκτές κατ’ αρχήν.

Στο δεύτερο θέμα της Συνελεύσεως έγινε μία εκτεταμένη συζήτηση για πιθανή μετεξέλιξη της Συνομοσπονδίας από Ευρωπαϊκής σε Παγκόσμια και έγινε ομόφωνα δεκτό σχέδιο δημιουργίας αντίστοιχων Συνομοσπονδιών σε Αφρική, όπου παλαιόθεν οι Μεγάλες Στοές έχουν τεθεί ευνοϊκά σε μια τέτοια προοπτική, σε Κεντρική και Νότιο Αμερική, όπου η παριστάμενη στη Συνέλευση Μεγάλη Στοά της Παραγουάης υποσχέθηκε να εργασθεί με ζήλο για την επιτυχία αυτού του σχεδίου και στην Ασία, όπου υποσχέθηκε με ενθουσιασμό τα ίδια και ο Μ. Διδ. της Μεγάλης Στοάς των Φιλιππίνων.

Η δημιουργία Συνομοσπονδιών Ηνωμένων Μεγάλων Στοών Αμερικής, Αφρικής και Ασίας μαζί με την Συνομοσπονδία των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Ευρώπης θα οδηγήσει στο προσεχές μέλλον στην Ίδρυση Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ηνωμένων Μεγάλων Στοών με αυτονόητες συνέπειες.

Δεκέμβριος 2010

Ι.Β. (Επίτιμος Μ. Διδ. & επιτετραμένος επί των σχέσεων μετά των Μεγάλων Στοών της Αλλοδαπής)

2015-01-13T15:22:02+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο