Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μάιος 2011: Ερευνητική Στοά «Θ. Σαρίκας», Σύμφωνα Αδελφοποίησης και Φιλίας με αλλοδαπές Μεγάλες Στοές κ.ά.

Ανακοίνωση Μαΐου 2011

1ον: Ερευνητική Στοά «Θ. Σαρίκας»

Η υπό την αιγίδα της Μ. Στ. της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ ερευνητική Σεπτή Στοά «Θεόφιλος Σαρίκας» υπ’ αρ. 132 Ανατολής Αθηνών ανέλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας των βαλκανικών Μεγάλων Στοών του Τύπου, ένα εξαιρετικής σημασίας έργο: να μελετήσει την Ιστορία του Τύπου του Α και ΑΣΤ στην Ελλάδα και την εξάπλωσή του στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως επίσης να ερευνήσει την συμβολή του Ελευθεροτεκτονισμού στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των λαών της Βαλκανικής κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Είναι γνωστή μέχρις ενός ορισμένου σημείου η δράση του Ρήγα Φεραίου, όπως και το όραμά του για μια Βαλκανική Συνομοσπονδία, ο αγώνας των Σέρβων Τεκτόνων για την απελευθέρωση της Σερβίας, η κίνηση του Γεωργίου Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη στην Αλβανία, οι αγώνες των Ελλήνων παροίκων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, όπως και οι αγώνες των Ρουμάνων αδελφών κατά των Οθωμανών.

Επάνω σε αυτό το σχέδιο μελέτης της Σ. Στ. «Θεόφιλος Σαρίκας» και συνακόλουθα της Μ.Σ. της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ εκδηλώθηκε έντονο το ενδιαφέρον της Μ. Εθνικής Στοάς της Σερβίας, της Μ. Εθνικής Στοάς της Ρουμανίας, της Μ. Εθνικής Στοάς της Μολδαβίας και της Μ. Στ. της Βουλγαρίας (εντός του κόλπου της Confederation των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Ευρώπης).

 

2ον: «Σύμβαση Αδελφοποίησης»

Σήμερα η Μ. Στ. της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει δεχθεί προ ολίγων ημερών την πρόσκληση της Μ. Στ. της Ρουμανίας στην εκκίνηση μιας γόνιμης συνεργασίας επάνω στα ερευνητικά θέματα, που προαναφέρθηκαν.

Η Μ. Εθνική Στοά της Ρουμανίας πρότεινε ειδικώτερα στην Μεγάλη μας Στοά την αδελφοποίηση μιας Ρουμανικής Στοάς με μία ελληνική, ώστε εργαζόμενες από κοινού να εκπονήσουν την σχετική μελέτη. Προς τούτο πρότεινε την Σ. Στ. «Nicu Filip» υπ’ αρ. 86 Ανατολής Βουκουρεστίου.

Η Μ. Στ. της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση και πρότεινε στους Ρουμάνους αδελφούς από πλευράς της την ερευνητική Στοά «Θεόφιλος Σαρίκας».

Οι δύο Μεγάλες Στοές θα προγραμματίσουν μέσα στο 2011 την Αδελφοποίηση των δύο παραπάνω Σ. Στοών σε μια λαμπρή τελετή που θα λάβει χώρα στην Αθήνα και θα αρχίσει η μεταξύ τους γόνιμη συνεργασία σε θέματα ενδιαφέροντος των Τεκτόνων των βαλκανικών χωρών, κατ’ αρχήν.

 

3ον: Σύμβαση Φιλίας με την Μεγάλη Στοά της Ρωσίας

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Μεγάλη Στοά μας δέχθηκε πρόταση της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ρωσίας για την συνυπογραφή συμφώνου φιλίας (κατά την μορφή και τα εθισμένα του Τύπου), η οποία πρόκειται να καταρτισθεί και υπογραφεί εις πανηγυρική εκδήλωση εις την Αγία Πετρούπολη, κατά την εκεί διενέργεια του συνεδρίου της Confederation των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Ευρώπης του Τύπου μας, του τρέχοντος έτους.

 

4ον: Σχέσεις με άλλες αλλοδαπές Μεγάλες Στοές

Επίκεινται παρόμοιες συμπράξεις και με άλλες Μεγάλες Στοές του Τύπου της ευρύτερης περιοχής μας, όπως άλλωστε έχει γίνει με αντίστοιχες Δυνάμεις και της Δυτικής Ευρώπης (Μεγάλες Στοές Γαλλίας, Βελγίου κ.λ.π.) και χωρών εκτός αυτής (βλέπετε και εις Confédération des grandes loges unies d’Europe/Les membres και στο τμήμα του Υπάτου Συμβουλίου, κεφάλαιο περί των μελών της Reunion).

 

Από την Μ.Σ.τ.Ε. του Α. και Α.Σ.Τ.

Α.Α. (Μ. Γραμ.)

2017-04-09T11:17:30+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο