Θρηνήσωμεν Θρηνήσωμεν Θρηνήσωμεν Ι.Τερζόπουλος- Ανακοίνωση Υ.Σ.

///Θρηνήσωμεν Θρηνήσωμεν Θρηνήσωμεν Ι.Τερζόπουλος- Ανακοίνωση Υ.Σ.

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 20η Ιουνίου 2018
Με βαθυτάτην θλίψιν αγγέλομεν υμίν την εις Αιωνίαν Ανατολήν μετάστασιν του εκλεκτού και φιλτάτου αδελφού πρώην Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 33ο.

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ Ανακοίνωση Υ.Σ. δια Κρατ Αδ Ι. Τερζοπουλο

2018-06-21T09:48:32+00:00

Συντάκτης: