Διοργάνωση υπό του Υ.Σ. λευκών εκδηλώσεων

///Διοργάνωση υπό του Υ.Σ. λευκών εκδηλώσεων

 Φίλτατοι αδ.: αδ.:,

O ιστορικός της Οξφόρδης John M. Roberts είχε δηλώσει δημοσίως τη θλίψη του για το γεγονός ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός είχε παραμελήσει τη σχέση του με την ακαδημαϊκή κοινότητα και η έρευνα είχε αφεθεί στο έλεος της ερασιτεχνικής μελέτης και περιθωριακών “lunatic”.

Η φράση του αυτή υπήρξε η αφορμή για τη θεσμοθέτηση των πρώτων διεθνών συνεδρίων για την έρευνα της Ελευθροτεκτονικής όπου συναντούνται και συνομιλούν Ακαδημαϊκοί Δάσκαλοι και Τέκτονες χωρίς φραγμούς Κανονικότητας και Τύπων.

Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος είναι ο κύριος εκφραστής του Φιλοσοφικού Τεκτονισμού που πέρα από την εσωτερική βιωματική μυητική πορεία φώτισε και σηματοδότησε δια των μελών του κατά τους προηγούμενους αιώνες πρωτοποριακούς δρόμους στην πρόοδο της κοινωνίας, της επιστήμης και του πνεύματος.

Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι από την πρώτη στιγμή, πέραν των παραδοσιακών τεκτονικών συμβολικών εργαλείων που προέρχονται από τη συντεχνιακή οικοδομική συμβολική, προσφέρει επιπλέον ως εργαλεία διαλογισμού και ενδοσκόπησης και συγκεκριμένες έννοιες.

Όμως, με την ταχύτατη εξέλιξη, ιδιαίτερα της εποχής μας, της ψηφιακής παντοδυναμίας και της ανεξέλεγκτης υπερπληροφόρησης, νέες σημασίες και ερμηνείες προστίθενται στην καθημερινότητά μας ερμηνεύοντας το καινούργιο, αλλά και πολλές φορές συσκοτίζοντας ή οδηγώντας σε λήθη το παλαιό.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, και ιδιαίτερα ο αδελφός του Α.Α.Σ.Τ., οφείλει να γνωρίζει τα της εποχής του στο μέτρο των δυνατοτήτων του για να κατανοεί και να ερμηνεύει το παρόν του, οφείλει επίσης ως σκεπτόμενος άνθρωπος να αποστασιοποιείται και να αναστοχάζεται για να διακρίνει τη δική του θέση απέναντι στην εικόνα του κόσμου. Ενθυμούμενος ως εραστής της Artis Regiae και των Ορφικών την ανάγκη να διαφυλαχθεί η Μνήμη που συνήθως δεν κινδυνεύει από εξωτερικούς εχθρούς αλλά από την εσωτερική μας λήθη.

Ως εκ τούτου, το Υ.:Σ.: αποφάσισε να θέσει υπό την αιγίδα του τη διοργάνωση μιας σειράς λευκών (ανοιχτών και σε μη μέλη μας) εκδηλώσεων όπου θα προσκληθούν, θα μιλήσουν και θα επακολουθήσει διάλογος με σύγχρονους στοχαστές.

Deus Meumgque Jus

Παρακαλώ λάβετε υπ όψη ότι λόγω των περιορισμένων θέσεων, όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ή περισσότερες πληροφορίες πρέπει  να αποταθεί στην Μεγάλη Γραμματεία [email protected] στέλνοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα της Στοάς εφ όσον ανήκει.

2018-10-05T21:12:33+00:00

Συντάκτης: