Μήνυμα Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

ΥΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

του Α.: Α.:Σ.:Τ.:

Αριθμ. Πρωτ. 19/18                                                                                                                                  Εν Ζεν.: Αθηνών τη 20η Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Φίλτατοι Πρόεδροι των Φιλοσοφικών μας Εργαστηρίων, Σεβάσμιοι αδελφοί.

Η αυγή της ισημερίας του Φθινοπώρου σημαίνει την επιστροφή εκ της αναψυχής και την έναρξη των εργασιών στις Κοιλάδες της Επικράτειας. Ήδη το πρόγραμμα των Εργαστηρίων έχει καθοριστεί και οι Γραμματείς τους έχουν επιφορτιστεί για την κοινοποίηση του.

Φίλτατοι αδελφοί.

Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος σταθερά ταυτισμένος με την τεκτονική παράδοση αλλά ταυτόχρονα και με την πρόοδο της ανθρωπότητας σε όλους τους τομείς, επιστήμη , κοινωνία , φιλοσοφία, υπήρξε και είναι ίσως ο πιο γνωστός Τεκτονικός Τύπος  παγκοσμίως.

Λόγω αυτής της δημοφιλίας του πολλές εκδοχές και παραλλαγές της παράδοσης αναπτύχθηκαν, εφαρμόζονται και ασκούνται από διάφορα Τεκτονικά Σώματα. Άλλες κανονικές κατά την παράδοση, άλλες δηλούμενες ως τέτοιες με προσθήκες εκτός της Παραδόσεως μας, εστιαζόμενες επιλεκτικά σε κάποιες πτυχές του Τύπου όπως στην κοινωνική του έκφραση, την αδελφική αλληλεγγύη κλπ.

Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος όπως τον ορίζουν τα ιδρυτικά του κείμενα ουδέν θέτει όριο στην αναζήτηση” και ως εκ τούτου δεν μπορεί να περιοριστεί σε κάποια έκφραση.

Αποδεχόμενοι πάντα κάθε κανονικό αδελφό τέκτονα ως τέτοιον, οφείλουμε νομίζω σήμερα, στην αρχή αυτού του τεκτονικού έτους να υπενθυμίσουμε μερικές θεμελιώδεις αρχές μας.

Πρώτο και κύριον ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος δεν δογματίζει, δηλαδή δεν δέχεται απολύτως καμία δογματική θέση, καμία αποκάλυψη και καμία αυθεντία. Όπως αναφέρθηκε ρητά στη Διακήρυξη Αρχών του Συνεδρίου της Λοζάνης του 1875

«δεν επιβάλλει κανένα όριο στην αναζήτηση της αλήθειας και προκειμένου να διασφαλίσει προς όλους αυτή την ελευθερία απαιτεί ανοχή από όλους.» . Με αυτή την αρχή ο κάθε αδελφός ακολουθεί την προοδευτική μυητική μέθοδο σύμφωνα με την παράδοση του Τύπου. Η μυητική πορεία καθοδηγούμενη από την απόλυτη ελευθερία σκέψης και την απόλυτη ελευθερία της συνείδησης , ενισχυμένη από τις αξίες της ανεκτικότητας και της αδελφότητας οδηγεί τον Σκώτο Τέκτονα σε ενέργεια και δράση.

Και σε αυτή την πορεία της “οικοδόμησης του εαυτού” όπως πολλές φορές ονομάζεται, δίπλα στον ηθικό προβληματισμό και τον ανθρωπιστικό του σκοπό ο αυθεντικός Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος προσθέτει την διάσταση της Πνευματικότητας. Μακριά από τα άκρα μιας μυστικιστικής αποκάλυψης ή ενός στείρου ορθολογισμού, είναι η έμπνευση που ωθεί τον άνθρωπο στην εσωτερική απελευθέρωση και την υπέρβαση του εαυτού του, η πορεία που τον οδηγεί να ανακαλύψει και να δώσει στη ζωή του ένα άλλο νόημα. Η προσωπική πορεία προς το Ωραίο, το Αγαθό και το Αληθινό.

Και προς εκεί σας καλώ να πορευθούμε.

Αγαπητοί Πρόεδροι και αξιωματούχοι των Εργαστηρίων, φίλτατοι και αγαπητοί Σεβάσμιοι αδελφοί δεχθείτε τις ευχές των Κραταιών αδελφών προς εσάς και τις οικογένειες σας για υγεία, ευτυχία και δημιουργία στο τεκτονικό έτος που μόλις έχει ξεκινήσει.

Δέξασθε επι τούτοις τους αδ.:ημών ασπ.: δια των Ι.:Ι.:Α.:Α.:

Deus Meumque Jus

O Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

2018-10-05T21:03:08+00:00

Συντάκτης: