Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2017

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου 04/07/2017

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ - Δελτίο Τύπου 04/07/2017 Μετά από προσωπική και τιμητική πρόσκληση του Μεγάλου Διδασκάλου της " Serenissima Gran Logia d’Italia" ενδοξοτάτου