Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2015

Σύσταση – Ευχή προς Τέκτονα

Μείνε για πάντα Μαθητής. Πες πως δεν ξέρεις τίποτα, και πίστεψέ το. Έτσι θα μάθεις να λειτουργείς σαν Μύστης. Έτσι θα γίνεις