Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Θεόφιλος Σαρίκας

Θεόφιλος Σαρίκας

Ο Α∴& A∴Σ∴Τ∴ της Ε∴ τιμώντας τον σεμνό «Άνθρωπο», τον Έλληνα ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον συνετό Τέκτονα και αφοσιωμένο στον Α∴& A∴Σ∴Τ∴ συνυπογραφέα της Διακήρυξης του Φεβρουαρίου 1988 επανίδρυσης της Μ∴ Στοάς του Α∴& A∴Σ∴Τ∴ της Ε∴ και αποκήρυξης των επιόρκων του Τύπου , τον ΘΕΟΦΙΛΟ ΣΑΡΙΚΑ, τιμημένο πολλάκις για την φιλοπάτριδα και κοινωνική , αλλά αθόρυβη δράση του, προβαίνει στην – χάριν της μνήμης αυτού και της μνημοσύνης των Ελλήνων Τεκτόνων – δημοσίευση της έρευνας που διενήργησε γι’ αυτόν, ο από πολλά έτη ερευνητής του θεσμού και διακεκριμένος, γνωστός για την εντιμότητα και ερευνητικότητά του , Τέκτονας (33) Αντώνιος Παπαναστασόπουλος.

Τον ευχαριστούμε για το έργο του.

Σημειώνεται , ότι η ημετέρα Μ∴ Στοά έχει αποδώσει το όνομα του ήρωα στην ερευνητική της Στοά , τιμώντας τον μεγάλο αυτό Έλληνα και Τέκτονα αδελφό.

Παρατίθεται η τελική έκθεση της έρευνας :

Σαρίκας Θεόφιλος του Χριστοφόρου 1916-1992

Έφεδρος Υπίλαρχος Ε.Σ.- Λοχαγός Αγγλικού Στρατού.

Εγεννήθη εις Αθήνας το 1916. Επάγγελμα Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΠ, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου 1969 – 1985. Εμυήθη εις Σ∴Στ∴ ¨Ησίοδος¨ το 1954. Διετέλεσεν Σεβάσμιος αυτής 1964 – 1965. Το 1974 ιδρυτικό μέλος της Σ∴Στ∴ ¨Τριπτόλεμος¨, Σεβάσμιος 1981 – 1983. 1975 – 1977 Ενδ∴Μ∴ Θησαυροφύλαξ, 1977 – 1981 Ενδ∴Μ∴ Ρήτωρ. Στον Τεκτονισμό Σκωτικού Δόγματος το 1958 εμυήθη εις 4ον στη Σ∴Στ∴ ¨Μυσταγωγία¨, ανήλθεν εις τον 32ον βαθμόν. Διετέλεσεν δε Τρις Ισχ∴ Διδ∴ δύο φορές 1969 – 1970, 1971 – 1972. Σοφώτατος Περισ∴ ¨Φως¨ 1973 – 1974. Το 1988 απεχώρησεν της Μεγ∴Στ∴ της Ελλάδος και ίδρυσεν άλλην Τεκτ∴ Δύναμιν εργαζομένη έως σήμερα Μεγ∴Στ∴ της Ελλάδος Σκωτικού Δόγματος. Εις μνήμην του ιδρύθηκε Συμβολικόν Εργαστήριον στο όνομά του.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Την περίοδον 1940 – 1941 έλαβεν μέρος στον Ελληνο-Ιταλικόν και Γερμανικό πόλεμο στην Αλβανία αρχικά, Α΄ ομάς Αναγνωρίσεως και μετά εναντίον των Γερμανών στο Μακεδονικό μέτωπο, 192 Σύνταγμα Μηχανικού Μεραρχίας. Μετά την είσοδον των Γερμανών διέφυγεν εις Μ. Ανατολή Απριλίον – Μάϊον του 1941 και κατετάγη εις την 1ην Ελληνική Ταξιαρχία. Τον Μάϊον 1942 εζήτησε να αποσπασθή στην Ειδική Δύναμιν 133 Κομάντος του Αγγλικού Στρατού με τότε όνομα Μ-Ο4. Ειδική Δύναμις από 133 άτομα με σκοπόν την βοήθειαν προς αντιστασιακάς ομάδας στα κατεχόμενα του εχθρού (Γερμανοί – Ιταλοί) εδάφη. Δολιοφθορές, κατασκοπεία, πληροφορίες. Αφού ειδικά εκπαιδεύθηκε εις Χάιφα όπου έγινε και εκπαιδευτής στο διάστημα Ιούνιον 1942 – Μάρτιον 1943 και αλεξιπτωτιστής Κομάντος στη σχολή Σουέζ Μάρτιον του 1943, έπεσεν εις Ελλάδα με αλεξίπτωτον να οργανώση την Αντίστασιν. Αρχηγός Αποστολής Κομάντος προς δολιοφθορές, κατασκοπεία, οργάνωσης ανατροπής τάξεως. Έδρασεν έως Φεβρουάριον 1945 εις Δυτ. Στερεά Ελλάδα, Ιονίους νήσους, θαλασσία περιοχή Ιονίου. Συνεργάσθηκε με τον ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), οργάνωσε και εκπαίδευσε ομάδες κομάντος, πλήθος δολιοφθορών και μάχες προς Γερμανικόν και Ιταλικό στρατό. Ανετίναξε γέφυρες, σιδηροδρομικό δίκτυο, ομαδικές συγκοινωνίες, πλοία, εχθρικές αποθήκες και άλλας ενεργείας. Μεγαλειώδης δράσις πλήρως αναγνωρισμένη από τα στρατηγεία των Συμμάχων. Συγχρόνως οργάνωσε πλήρες δίκτυον πληροφοριών διακινήσεις εχθρικών στρατευμάτων, προς το Γεν. Στρατηγείο Μ. Ανατολής. Συνελήφθη πέντε φορές από Γκεστάπο και Ιταλούς, και τρείς από τον ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) – ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). Δύο φορές αφέθηκε ελεύθερος και τις υπόλοιπες έξι δραπέτευσε. Τον Φεβρουάριον 1944 επέστρεψεν εις Κάϊρον με υποβρύχιον δια να δόση αναφορά ενεργειών και να πάρη νέες εντολές. Με έκθεσιν δε ενημέρωσε τον αδΒασ. Γεώργιον Β΄και πρωθυπουργούς Ελλάδος-Αγγλίας. Τον Μάρτιον 1944 με νέες εντολές επέστρεψεν εις Ελλάδα με έδρα τη Ζάκυνθο προκειμένου να οργανώση αντίστασιν Ιονίων νήσων. Εδώ δημιούργησεν δύναμιν εκ χιλίων ανδρών Ελλήνων, Ιταλών και Γερμανών ακόμα αυτομολησάντων. Νέα μεγάλη δράσις με συνεχείς δολιοφθορές και συγκρούσεις με Γερμανικές δυνάμεις. Κατόρθωσε ακόμα και να δημιουργήση επαναστατικές κινήσεις μέσα στον Γερμανικό-Ιταλικό στρατό και να πάρη με το μέρος του όλη την Ιταλική δύναμιν Ζακύνθου. Τον Σεπτέμβριο του 1944 πλήρως οργανωμένος επετέθη και εκδίωξε την Γερμανική Φρουρά Ζακύνθου εξ χιλίων εκατό ανδρών απελευθερώσας το νησί. Η αποστολή του πλήρως επιτυχής έληξεν τον Φεβρουάριο 1945. Όλη του η δράσις επιβεβαιώθηκε από τον Άγγλο Συνταγματάρχη Κρίς Μόντυ Γουντχάους υπεύθυνο δια την Ελλάδα. Επρόκειτο περί ενός σεμνού Τέκτονος που ουδέποτε δεν εκαυχήθη δια την δράσιν του, την οποίαν ελάχιστοι εγνώριζαν. Μόνον άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος. Συνοπτικά αυτή είναι η πολεμική δράσις του ηρωικού νεαρού δικηγόρου αδ Θεοφ. Σαρίκα. Στρατεύθηκε εις ηλικίαν 24 ετών Μάρτιον 1940. Έφεδρος Ανθυπασπιστής Ιππικού τον Οκτώβριο 1940 πολέμησε τους Ιταλούς στα βουνά της Πίνδου και Β. Ήπειρο. Μετά τους Ιταλούς πολέμησε τους Γερμανούς. Με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, Απρίλιος του 1941, δεν εκάθησε άπραγος. Ιούνιο 1941 διαφεύγει εις Μ. Ανατολή και με τον βαθμό Ανθυπιλάρχου κατατάχθηκε στην εκεί 1η Ελληνική Ταξιαρχία πολεμώντας τους Γερμανούς του Ρόμελ στο Ελ Αλαμέϊν. Ανήσυχος και ηρωικός θέλει μεγαλύτερη δράση. Τον διαλέγουν οι Άγγλοι και τον εκπαιδεύουν στον λεγόμενο ανορθόδοξο πόλεμο. Δηλαδή, Κομάντος, Σαμποτέρ, Αλεξιπτωτιστής και να δρα μέσα στις τάξεις του εχθρού. Να οργανώνει αμάχους, να συμβουλεύει αντάρτες και να κάνει επιθέσεις. Οι καλύτεροι δάσκαλοι τέτοιου πολέμου, οι Άγγλοι, που δια πρώτην φορά εφαρμόσθηκε από αυτούς. Δύσκολη εκπαίδευση, ευκρίνεια πνεύματος, σωματική αντοχή. Και αφού περνάει την εκπαίδευση αυτή είναι ανάμεσα στους 133 διαλεκτούς της Δύναμης Force 133. Με τον βαθμό πλέον του Υπιλάρχου τον στέλνουν στην δυτική Στερεά Ελλάδα τον Φεβρουάριο 1943, να οργανώσει εδώ το Αντάρτικο. Πεδίον δράσεως η Αιτωλοακαρνανία. Εδώ έρχεται σε επαφή με άλλους Τέκτονες αξιωματικούς της Εθνικής Αντίστασης, τους αδδ∴ Ψαρρό, Λαγγουράνη, Μπακιρτζή, Ζέρβα, Αυγερόπουλο. Εντολές παίρνει απ’ ευθείας από το Γενικό Στρατηγείο Μ. Ανατολής των Άγγλων. Η δράσις του τεράστια, ο φόβος και ο τρόμος των Γερμανοιταλών. Κυρίως συνεργάζεται με το ΕΔΕΣ, τον αδ∴ Ναπ. Ζέρβα. Συνέχεια στέλνει πληροφορίες των κινήσεων του εχθρού, στο Στρατηγείο Μ. Ανατολής. ΕΑΜ, Γερμανοί, Ιταλοί τον ψάχνουν παντού, συλλαμβάνεται οκτώ φορές και τους γλιστράει σαν χέλι μέσα από τα χέρια τους. Δακτυλοδεικτούμενος και καταζητούμενος, Φεβρουάριο 1944 επιστρέφει εις Κάιρο. Εδώ παίρνει νέες οδηγίες. Νέες αποστολές πλέον εις Ιόνιο Πέλαγος. Μάρτιος 1944 φθάνει εις Ζάκυνθο με υποβρύχιο. Συνεργάτης του εδώ ένας άλλος προικισμένος κομάντος ο αδ∴ Θεμ. Μαρίνος των Σ∴Στ∴ ¨Ήλιος¨ και ¨Όμηρος¨. Μία μεγάλη προσωπικότης διεθνούς εμβελείας που ίσως ζει σήμερα. Τελικά ο Θεοφ. Σαρίκας είναι ο απελευθερωτής Ζακύνθου. Είναι ο αρχηγός αποστολής δια Ιόνιο και Δυτικές ακτές Πελοποννήσου. Τον Φεβρουάριο 1945 η πολεμική του δράσις περατώθηκε. Η Ελλάς ελεύθερη. Επιστρέφει εις Κάιρο και απολύεται το 1946 με το βαθμό Λοχαγού του Αγγλικού Στρατού. Η όλη δράσις του αναγνωρίζεται επίσημα από το Ελληνικό κράτος ως Αρχηγού Ομάδων Δολιοφθορών και Πληροφοριών Αιτωλοακαρνανίας και Νοτίων νήσσων Ιονίου, με την υπ’ αριθ. 216/1951 απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας. Στα αρχεία Εθνικής Αντιστάσεως ΓΕΣ τόμος 7ος Αντάρτικων Οργανώσεων έτους 1998 στις σελίδες 216-238 και 360-366 είναι καταγεγραμμένη όλη του η μεγαλειώδης δράσις. Δι όλα αυτά ετιμήθη με Αναμνηστικό Μετάλλιο Αντιστάσεως, Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, Πολεμικό Σταυρό Α΄τάξεως υπό του Ελληνικού Στρατού. Παράσημο διακεκριμένων πράξεων Αγγλικού Στρατού και παράσημο ΜΒΕ, Μέλος Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης παράσημο Παναγίου Τάφου υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Και αυτό διότι όχι μόνο εκπαιδεύτηκε εις Χάιφα αλλά ήτο και εκπαιδευτής εκεί. Εδώ γνώρισε τον Βενέδικτο Παπαδόπουλο 32ον Σ∴Στ∴ ¨Αδελφοποίησις¨, μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Μετά την απελευθέρωση και επιστροφή του εις Ελλάδα άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου. Νομικός Σύμβουλος Υπουργείου Αεροπορίας και ΕΒΕΑ. Μέλος Δ.Σ. Ταμείου Ανασυγκροτήσεως 1967-1983. Άνθρωπος ευαίσθητος για τον πάσχοντα άνθρωπο. Ποιος, ο πολεμιστής αυτός, ο σαμποτέρ, που τόσα έκανε και τόσα είδαν τα μάτια του σε μια συνεχή πολεμική φράση πέντε ετών. Ο ειδικός του ανορθόδοξου πολέμου που πρέπει να είσαι σκληρός και ψύχραιμος να σκοτώσεις και να σκοτωθείς.

Κι όμως είχε ευαισθησίες κυρίως για τα ορφανά παιδιά των πολέμων της Ελλάδος, και ίδρυσε το 1975 αυτός ο κινητήριος νούς τα περίφημα σχολεία SOS της Βάρης. Συνέχεια έως του θανάτου του μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος. Πάντα οργανωτικός. Πέρασαν από τα χέρια του εκατοντάδες παιδιά που έγιναν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Ένα τεράστιο έργο που έγινε από τα χέρια του με χρήματα από ιδιωτική πρωτοβουλία χάρις στην προσωπικότητά του. Και σήμερα αυτά τα σχολεία κινδυνεύουν από την κρατική αναλγησία λόγω περιορισμού της βοήθειας του κράτους.

Σαν νομικός, αγαπητός κι αποδεκτός. Έγραψε μάλιστα και βιβλίο ¨Φορολογική Δικονομία¨. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι ότι η δράσις του έμεινε μυστική και ουδέποτε ο ίδιος την έλεγε ως έκαναν άλλοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ότι γνωρίζω περί αυτού είναι μόνο από αρχεία επίσημα του ΓΕΣ. Ουδέποτε δε αναμείχθηκε με οργανώσεις και πολιτική ως έκαναν πολλοί άλλοι.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Μυήθηκε εις την Σ∴Στ∴ ¨Ησίοδος¨ στας 9/2/1954, Α.Α.160. Εις Β΄21/12/1954 και εις Γ’ 29/5/1956. Μία Στ∴ με τεράστια Εθνική δράση πρωθυπουργών, καθηγητών Πανεπιστημίου, Αξιωματικών Ε.Σ., Αεροπορίας, Π. Ναυτικού, Μακεδονομάχων κ.α. Η Στ∴ του αδ∴ Ι.Μεταξά, Σεβάσμιος 1921-1923 και των πριγκίπων Κρ∴ αδδ∴ Ανδρέα και Χριστοφόρου. Διετέλεσε μέλος συμβ∴ αξιωμ∴ της Στ∴, Ρητ∴ 1958 – 1961, Α΄Επ∴ 1962-1963 και Σεβ∴ 1964 – 1965. Στις 7/2/1974 με άλλους εκλεκτούς αδδ∴ κυρίως του ¨Ησιόδου¨, ιδρύει την Σ∴ Στ∴ ¨Τριπτόλεμος¨ υπ’ αριθ.122 της οποίας διετέλεσε Σεβ∴ 1981-1983. Στον Τεκτονισμό Σκωτικού Δόγματος εισήλθε στας 30/4/1958 στο Εργ∴ Τελ∴ ¨Μυσταγωγία¨. Ανήλθε στον 32ο β∴ (18ος 10/12/1963, 28ος 5/2/1968, 32ος 3/11/1971). Εδώ διετέλεσε δύο φορές Τρις Ισχ∴ Διδ∴ 1969-1970 και 1971-1972 και ακολούθως Σοφότατος του Περιστυλίου ¨Φώς¨ 1973-1974. Στας 4/2/1975 – 27/1/1978 διετέλεσε Μεγ∴ Θησαυρ∴ της Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ και 27/1/78 – 31/1/1981 Ενδ∴ Μεγ∴ Ρητ∴). Στας 1/5/1988 απεχώρησε της Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ μαζί με άλλους εκλεκτούς αδδ∴ ως οι: Λ. Χουμανίδης, Ι. Τερζόπουλος, Γ. Ναούμ, Π. Κλείτσης, Ε. Χωραφάς, Ι. Λυγούρας κ.α. για να (επαν-)ιδρύσει την νυν ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (εδρεύουσα σήμερα στην οδό Κοδριγκτώνος) , μένοντας πιστοί στους όρκους τους προς τον Τύπον αυτόν.

Σήμερα από την Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ (που λειτουργεί ήδη υπό τον Τύπο των Αρχαίων Ελεύθερων & Αποδεκτών Τεκτόνων – AFAM, στην οδό Αχαρνών), όπου ήτο Ενδ∴ μέλος ο αδ∴ Θεοφ. Σαρίκας ζουν οι αδδ∴ Θ. Τάσσιος και Χρ. Μανέας, τον οποίον ερώτησα (Θ. Τάσσιο) περί Σαρίκα, αφού προηγουμένως του εξέθεσα την πολεμική και αντιστασιακή του δράση. Μου απάντησε:

¨Τον γνώρισα αλλα ποτέ δεν είχε αναφέρει την δράση του, πραγματικά με εκπλήσσεις, πρώτη φορά το ακούω, μήπως πρόκειται περί συνωνυμίας; Σεμνός, μου λέει, λιγομίλητος και ευγενικός. Παραδοσιακός Τέκτων προσηλωμένος στις αρχαίες παραδόσεις του Τάγματος, από τις οποίες δεν ήθελε να ξεφύγει.

Δηλαδή για μένα, μη νεωτεριστής. Υπήρχε μια φήμη ότι κάποτε ήτο πράκτωρ της Ιντέλιτζευς Σέρβις¨.

Ρώτησα τον Μεγ∴ Διδ∴ αδ∴ Διον. Παπαδάτο, μου λέει: ¨Ένας ψηλός άνθρωπος με ευγενική φυσιογνωμία, καλότροπος, γλυκύτατος και κυρίως σεμνός¨.

Ανατρέχοντας στα αρχεία της Στ∴ Τελ∴ ¨Μυσταγωγία¨, διαπιστώνω ότι την περίοδο 1965 – 1968 ως Α΄Επ∴ είχε υπό αυτόν Β΄Επ∴ τον μετέπειτα Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αδ∴ Μ. Λογοθέτη και τον Κρ∴ αδ∴ Νικ. Μελισσαρόπουλο. Ως Τρις Ισχ∴ Διδ∴ είχε ως Α΄Επ∴ τον μετέπειτα Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αδ∴ Χρ. Κατσικόπουλο και Β΄Επ∴ τον Κρ∴ και Ενδ∴ αδ∴ Παν. Αναγνώστου, 1969 – 1971. Το 1973 τον διεδέχθη ο Υπ∴ Μεγ∴ Ταξ∴ αδ∴ Χρ. Κατσικόπουλος.

αδ∴ Αντ. Παπαναστασόπουλος 33ος

Ιστορικός Ερευνητής Τεκτονισμού

2017-07-06T17:00:30+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο