Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Πειθαρχικά – Ιούλιος 2012

1. Με ομόφωνη απόφαση της Ολομελείας της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τον Ιούλιο 2012, ήρθησαν τα τεκτονικά δικαιώματα αδελφού διδασκάλου Στοάς των Αθηνών, εξ αιτίας συμπεριφοράς απάδουσας στην προσήκουσα ευπρέπεια και την τεκτονική δεοντολογία.

2. Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Ολομελείας της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, εξουσιοδότησή της και Διάταγμα του Μεγάλου Διδασκάλου του Σεπτεμβρίου 2012, απεβλήθη από το Τάγμα και διαγράφηκε από τα μητρώα του, αδελφός διδάσκαλος, Σεβάσμιος Στοάς της επαρχίας, εξ αιτίας βαρύτατης πλημμεληματικής συμπεριφοράς, απάδουσας στην τεκτονική ιδιότητα, στις έγγραφες δηλώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις του και στις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, όπως καταγράφονται στα εκ της παράδοσης θεσμικά κείμενα του Τύπου. Ο διαγραφείς, αφενός παραβίασε τις αρχές τεκτονικής συνέπειας και ευπρέπειας δια των λόγων και συμπεριφοράς του και αφετέρου απεπειράθηκε να προκαλέσει διάσπαση των αδελφών της Στοάς του και να διαταράξει την αρμονία και ευρυθμία της λειτουργίας της Μεγάλης Στοάς και περαιτέρω του Τάγματος, αντίθετα προς τους κανόνες τάξης και λειτουργίας των εργαστηρίων του Τάγματος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, παρά τις επανειλημμένες επίσημες διαβεβαιώσεις του τήρησης των θεσμίων του τεκτονικού θεσμού εν γένει και της Μεγάλης Στοάς ιδιαιτέρως. Περαιτέρω, ο διαγραφείς καθαιρέθηκε από Σεβάσμιος της Στοάς και ήδη αυτή λειτουργεί υπό τον Σεβάσμιο που επέλεξαν οι συνεπείς προς τις υποσχέσεις τους, τη συνείδησή τους και το θεσμό, αδελφοί σε απόλυτη ειρήνη και τάξη.

Η διαγραφή θα κοινοποιηθεί δεόντως, κατά τα θέσμια του Τύπου στα κατά τούτον προβλεπόμενα όργανα.

2015-10-04T12:35:07+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο