Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας την Ηνωμένων Mεγάλων Στοών της Ευρώπης 2012

Διενεργήθηκε το ετήσιο συνέδριο της συνομοσπονδίας την Ηνωμένων Mεγάλων Στοών της Ευρώπης (αριθμούσας ήδη τα 18 εγγεγραμμένα μέλη), στο Βελιγράδι από 25 έως 26 Μαΐου 2012 με τη συμμετοχή και της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, όπως πάντοτε.

Τις εργασίες παρακολούθησαν Μεγάλες Στοές του Σκωτικού Τύπου επισκέπτριες και υποψήφια μέλη, αλλά και Μεγάλες Στοές εκτός Ευρώπης, επισκέπτριες. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση, τις επικοινωνίες, υποψηφιότητες και αλλά θέματα της συνομοσπονδίας σε εξαίρετο κλίμα.

Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις η ελληνική αντιπροσωπεία έτυχε εκδηλώσεων και δηλώσεων ηθικής ψυχικής συμπαράστασης των συνέδρων για τη δύσκολη τρέχουσα κοινωνικοοικονομική περίοδο που διάγει η πατρίδα μας.

2015-01-13T15:54:45+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο