Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου 04/07/2017

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου 04/07/2017

Μετά από προσωπική και τιμητική πρόσκληση του Μεγάλου Διδασκάλου της » Serenissima Gran Logia d’Italia» ενδοξοτάτου αδ∴ Massimo Criscuoli Tortora, η αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στην ετήσια εορτή και ταυτόχρονα συνέδριο του αντίστοιχου Τάγματος της Ιταλίας, που έλαβε χώρα στον Κρότωνα της Ν. Ιταλίας από 20-6 έως 2-7-2017.

H Μεγάλη αυτή Στοά είναι μια από τις τέσσερις (4) που κρίθηκαν νόμιμες από το Ιταλικό κράτος κατά τους πρόσφατους ελέγχους του. Με τη Μεγάλη αυτή Στοά μας συνδέει ιδιαίτερη συνθήκη αμοιβαίας φιλίας και αναγνώρισης, που υπεγράφη τον παρελθόντα Απρίλιο στο Βελιγράδι – Σερβία, στο πλαίσιο της εκεί πρώτης συνάντησης των » Initiation Encounters», ως συνδιοργάνωση των Μεγάλων Στοών Γαλλίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, με την υποστήριξη της ICUGL.

Σημειώνεται ότι ο εορτασμός ήταν ιδιαίτερα λαμπρός και εκ του λόγου ότι ο αδ∴ Tortora μόλις επανεξελέγη, για άλλη μια φορά, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ηνωμένων Μεγάλων Στοών – ICUGL, στην πρόσφατη παγκόσμια διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι, στην rue Puteaux, την έδρα της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας και της ICUGL.

Η εφετινή εορτή της Serenissima έγινε στον Κρότωνα. Αφενός ως εκδήλωση τιμής προς την Magna Graecia, αναγνωριζόμενη ως μήτρα για τον Ιταλικό και εκείθεν Δυτικό-Ευρωπαϊκό πολιτισμό, κάτι που έκανε αφενός απόλυτα αναγκαία για τους Ιταλούς αδελφούς και αφετέρου επιβεβλημένη για εμάς την ενεργή (και όχι τυπική) συμμετοχή μας, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο του Τάγματός μας. Αφετέρου, το συνέδριο είχε σκοπό και την ανάδειξη της παρουσίας και δράσης του τεκτονισμού της Νότιας Ιταλίας, στόχος που φάνηκε να επιτεύχθηκε. Η υποδοχή και όλη η φιλοξενία μας ήταν εξαιρετικά αδελφική και όλως τιμητική καθόλα. Οι τοποθετήσεις μας κατά τις εργασίες και οι απόψεις που εκφράσαμε στην οργανωμένη σχετικά συνέντευξη τύπου, όπου δεχθήκαμε ερωτήσεις και έλαβαν τον λόγο ο Μεγ∴ Διδ∴ της Ελλάδας μετά τον Μεγ∴ Διδ∴ της Ιταλίας, απέσπασαν τα εξαιρετικά σχόλια των συμμετεχόντων για τον Ελληνικό Τεκτονισμό του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Φωτογραφία από τη συνέντευξη τύπου. Πηγή: www.ilcrotonese.it

Για τούτο, μετά τις εργασίες, δεχθήκαμε από όλες της συμμετέχουσες δυνάμεις αφενός προσκλήσεις για συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις τους για το τρέχον έτος και για το 2018 και αφετέρου προτάσεις για την σύναψη ιδιαίτερων συνθηκών αμοιβαίας φιλίας, κάτι που δεσμευθήκαμε να εξετάσουμε. Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν και σκέψεις για την ίδρυση Παν-μεσογειακής Τεκτονικής Ένωσης μεταξύ των χωρών περί την Μεσόγειο (από Ασία, Αφρική και Ευρώπη, περιλαμβανομένης και όλης της Βαλκανικής χερσονήσου), αναγνωρισθείσα η Ελλάδα ως συν-ιδρύτρια με την Ιταλία, λόγος για τον οποίο προτάθηκε η σχετική ιδρυτική συνάντηση να γίνει τον επόμενο χρόνο στην Αθήνα, κάτι που για πρακτικούς και διπλωματικούς λόγους αρνηθήκαμε, αντιπροτείνοντας να γίνει στη Ρώμη ως γεωγραφικό κέντρο και πρωτεργάτιδα της ιδέας αυτής, κάτι που έγινε δεκτό.

Εν τέλει, η αντιπροσωπεία μας κάλεσε όλες τις αντιπροσωπείες στην εορτή που θα οργανώσει τον επόμενο χρόνο για τα 150 χρόνια του ελληνικού τεκτονισμού. Η πρόσκληση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις παρευρισκόμενες δυνάμεις.

Στο συνέδριο συμμετείχαν η Ιταλία και από την Ανατολική Ευρώπη, την γειτονιά μας, δυνάμεις της Ελλάδας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σερβίας, Μολδαβίας ως Μεγ∴ Στοές και παρευρίσκονταν αντιπροσωπείες και Υπάτων Συμβουλίων.

Οι τεκτονικές εργασίες έλαβαν χώρα στο κτίριο της στοάς του Κρότωνα, σε κλίμα συγκίνησης και αδελφοσύνης, ενώ διατυπώθηκε σε κάθε ευκαιρία η συνέπεια στην Παράδοση και την Κανονικότητα του Τύπου ως sine qua non όρος λειτουργίας σε εθνικό και διεθνές πεδίο, κάτι που εμείς έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε και έχουμε αγωνισθεί γι’ αυτό (δείτε και διακήρυξη 17/02/2017 και δελτίο τύπου 23/02/2017).

 

Από την Μεγ∴ Γραμματεία.

2017-11-15T17:00:07+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο