Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Δελτίο Τύπου Σεπτεμβρίου 2014 – Μ∴Στ∴

Δελτίο Τύπου

Μ∴Στ∴ της Ελλάδος του Α∴& Α∴Σ∴Τ∴ – 25/09/2014

Προς ενημέρωση των αδελφών,  αλλά και παντός άλλου που τυχόν ενδιαφέρεται για τα δρώμενα υπό των κανονικών Μεγάλων Στοών της Ελλάδος και ιδιαίτερα υπό της Μεγάλης Στοάς του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» που αφορούν σε δραστηριότητες πέραν των ελληνικών συνόρων, γνωρίζομεν τα εξής:

Την 28ην Ιουνίου 2014 έλαβε χώρα εις το Παρίσι η κανονική τακτική συνέλευση όλων των ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών, κυρίως του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου», της «GLUDE», εις την οποίαν μετέχει και η Ελληνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, από τις πρώτες ενταγμένες. Κατ’ αυτήν και μετά από την τήρηση των προβλεπομένων έγινε δεκτή ως νέο μέλος η Μεγάλη Στοά Της Αυστρίας, εργαζομένη τον αυτόν τεκτονικόν τύπον. Παρευρέθησαν και συνδεδεμένα μέλη όπως η Μεγάλη Στοά των Νοτίων Ινδιών, των Φιλιππίνων και της Παραγουάης. Συνεζητήθησαν ευρυτέρου ενδιαφέροντος θέματα και κατατέθησαν ενδιαφέρουσαι θέσεις.

Τονίσθηκε η παγκοσμιότης του Σκωτικού Τεκτονισμού, καθώς και η ανάγκη αδελφικής προσεγγίσεως όλων των κανονικών Τεκτονικών συστημάτων, βάσει των παγκοσμίως αποδεκτών οροθεσίων, και της απολύτου ελευθερίας εις την άσκησή τους, πράγμα που αποτελεί και τον ακρογωνιαίον λίθον του Σκωτικού Τύπου.

Θέματα ιδιαίτερα σχετιζόμενα με την εσωτερική οργάνωση της ομοσπονδίας συνεζητήθησαν επίσης και των οποίων αι τελικαί αποφάσεις θα ληφθούν  κατά την επομένη συνάντηση που θα λάβει χώραν την 1ην Νοεμβρίου 1914 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Για την Μ∴ Στοά

Ο Μ∴Γρ∴

2018-03-30T10:20:58+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο