Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου Νοεμβρίου 2014

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου Νοεμβρίου 2014

Μεγ∴ Στ∴ της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

Μεγ∴ Γραμματεία

Συνέδριο ICUGL στη Σόφια

Στο χρονικό διάστημα από 31/10 έως και 01/11/2014 έλαβε χώρα στη Σόφια της Βουλγαρίας η διάσκεψη της ICUGL Διεθνής Συνομοσπονδία των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών). Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος (Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου) συμμετείχε αντιπροσωπευόμενη από τον Μεγ∴ Θησ∴, και συνέβαλε ουσιαστικά με απόψεις και προτάσεις, στην διαμόρφωση των θέσεων και αποφάσεων της διάσκεψης. Συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν θέματα που αφορούσαν αφενός στα της οργάνωσης της προσφάτως παγκοσμιοποιηθείσας συνομοσπονδίας, καθώς η μέχρι το παρελθόν έτος πανευρωπαϊκή GLUDE μετασχηματίστηκε στη διηπειρωτική ICUGL και αφετέρου στα λειτουργικά που απασχολούν τις Μεγάλες Στοές μέλη της, τις σχέσεις τους και γενικότερα τις σχέσεις των Τεκτονικών σωμάτων.

Ίδρυση Νέων Στοών: Τεκτονισμός του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη

Την 15η Νοεμβρίου 2014, σε λαμπρή εορταστική τελετή, έλαβε χώρα η καθίδρυση δύο νέων Στοών της Ημετέρας Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος. Η εκδήλωση έλαβε χώρα, για λόγους ιστορικούς, πρακτικούς και κοινωνικούς, στην Θεσσαλονίκη, σε κατάλληλο Τεκτονικό χώρο. Ιδρύθηκαν η Στοά «ΜΑΚΕΔΩΝ» με αρ. 137 (στον κατάλογο Στοών του Σκωτικού τύπου της Ελλάδος), διάδοχος της παλαιάς μας Στοάς «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα την Ανατολή Θεσσαλονίκης, από εξαιρετικούς αδελφούς, κατοίκους της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος, παλαιούς και νέους, με γνώσεις Tεκτονικές και πολύ διάθεση εργασίας, και η Στοά «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ», με αρ. 138, με έδρα την Ανατολή Λάρισας, από δραστήριους αδελφούς, κατοίκους της Θεσσαλίας και γενικότερα της κεντρικής Ελλάδος, νέους στην ηλικία αδελφούς, με εμπειρία όμως στον Σκωτικό Τύπο  και ζήλο για τον θεσμό.

Τις εργασίες παρακολούθησαν ευάριθμες αντιπροσωπείες των Στοών του Τάγματος, ένδοξοι και κραταιοί αδελφοί, μέλη της επιτροπής  εγκατάστασης και επισκέπτες, και ετίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και ο επίτιμος Μεγάλος Διδάσκαλος και νυν Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Μετά το πέρας των τυπικών εργασιών, πλείστοι όσοι αδελφοί, διαφόρων βαθμών και αξιωμάτων, εξέφρασαν την χαρά τους για την εξέλιξη αυτή και την ικανοποίησή τους από την διοργάνωση των τελετών και της όλης εκδήλωσης, αλλά και για την συνεχιζόμενη αλματώδη εξέλιξη του Τάγματος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδας στην ημεδαπή, όπως αντίστοιχα διευρύνεται και εμβαθύνει η παρουσία και επιρροή του στον Διεθνή χώρο του Σκωτικού Τύπου, με τις εντεύθεν ευεργετικές για το Έθνος και την κοινωνία μας συνέπειες.

Ακολούθησε τεκτονικό συμπόσιο, με λιτά μεν εδέσματα από την τοπική κουζίνα,  ιδιαίτερη δε θέρμη και αδελφική αγάπη, με προπόσεις που έγιναν κατά τα συνηθιζόμενα στις Τεκτονικές εκδηλώσεις του Σκωτικού Τύπου από τον και επίτιμο Μεγάλο Διδάσκαλο υπέρ του Ελληνικού Έθνους, των αδελφών και των Tεκτόνων εν γένει και των οικογενειών τους.

Σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα απήλθαν οι αδελφοί επισκέπτες, υποσχόμενοι συνδρομή και συχνές παρουσίες στους αδελφούς των νέων Στοών, ευχόμενοι εξέλιξη τους, σε αριθμό και σε ποιότητα Τεκτονικού Έργου.

Για την Μεγάλη Στοά

Ο Μέγας Γραμματέας

2018-03-30T10:19:08+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο