Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου Μαρτίου 2016

Μ∴Σ∴Τ∴Ε∴ – Δελτίο Τύπου Μαρτίου 2016

Την 6η Μαρτίου 2016, εις το Tεκτονικό Μέγαρο Αθήνας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, Κοδριγκτώνος 30, συνήλθε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου», εις την οποία έλαβαν μέρος οι αντιπροσωπείες όλων των ανά την Ελλάδα Στοών μας κατά τα προβλεπόμενα. Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση από τα αρμόδια όργανα της Μεγάλης Στοάς, κατά τα καθιερωμένα, των Διοικητικού, Πνευματικού, Οικονομικού και Φιλανθρωπικού απολογισμών.

Μετά από εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Στο πλαίσιο της καθ’ έκαστον απολογισμό συζήτησης, τα μέλη της Γ.Σ. αφενός ενημερώθηκαν και αφετέρου κατέθεσαν σκέψεις και προτάσεις, τόσον για την τρέχουσα κατάσταση του Tεκτονικού θεσμού και ιδίως του Ημετέρου Τάγματος, εν μέσω του γνωστού γενικού κοινωνικοοικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσον και για τις προοπτικές και ανάγκες του, χάριν της ανάπτυξης και αυτού και του πνευματικού και κοινωνικού έργου του. Ετέθησαν και ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης, τεχνολογικής, πρακτικής, λειτουργικής, οικονομικοτεχνικής κ.λ.π.

Τα μέλη ενημερώθηκαν και συζήτησαν και για τις εθελοντικές δράσεις του Τάγματος και τις διεθνής σχέσεις της Μεγ∴ Στ∴ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Μεγ∴ Στοές των Βαλκανίων, την Πανευρωπαϊκή και την Διεθνή Ομοσπονδία των «Ηνωμένων Μεγ∴ Στοών» του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» (A∴A∴S∴R∴). Στη γενόμενη συζήτηση τονίσθηκε η ανάγκη διατήρησης της αυστηρής επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στον τεκτονικό θεσμό, πολλώ μάλλον όταν τελευταία κυκλοφορούν εντελώς εσφαλμένες ιδέες περί Τεκτονισμού οι οποίες οπωσδήποτε ουδεμία σχέση έχουν με τον παραδοσιακό εν Ελλάδι «Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο», αλλά και για τον ρόλο του Tεκτονισμού και ιδιαίτερα του «Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» μέσα στην κοινωνία, σε μία εποχή εμφανώς απομακρυνόμενη από πανάρχαιες, αλλά και διαχρονικά ισχύουσες αξίες και μετατρέπουσα τον άνθρωπο σε καταναλωτικό ον και μόνον.

Τέλος τονίσθηκε η ανάγκη της συμπαραστάσεως «στον άνθρωπο» γενικά, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, την γλώσσα, την κοινωνική θέση, το χρώμα ή την θρησκεία, αλλά και της προστασίας της παράδοσης, και οικογένειας, της Πατρίδας και της Ελευθερίας συνείδησης πνεύματος και έκφρασης, ως και της καλλιέργειάς τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Μετά από αυτά, αφού ο Μεγ∴ Διδάσκαλος ανακοίνωσε την, κατά πρόταση του Α’ Μεγ∴ Επ∴ Ενδ∴ Αδ∴ Παναγιώτη Θαλάσση, σύγκληση του Συμβουλίου της Μεγ∴ Στοάς για περαιτέρω επεξεργασία και υλοποίηση των συζητηθέντων, έληξαν οι εργασίες της Γ∴ Συνέλευσης της Μεγ∴ Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος και ακολούθησε λιτή αποχαιρετιστήρια των μελών της Γ.Σ. εορτή.

Αθήνα 10/03/2016
Ο Μεγ∴ Γραμματεύς

2018-03-30T10:05:41+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο