Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Δελτίο Τύπου Ιανουαρίου 2014/2 – Μ∴Στ∴

Δελτίο Τύπου Ιανουαρίου 2014/2 – Μ∴Στ∴

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μ∴Στ∴ της Ελλάδος του Α∴& Α∴Σ∴Τ∴

Γενική Συνέλευση της  26/01/2014

Την Κυριακή 26/01/2014, έλαβε χώρα στο τεκτονικό μέγαρο Αθηνών (επί της οδού Κοδριγκτώνος) η κατ’ έτος προβλεπόμενη από το Σύνταγμα – Γενικό Κανονισμό της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, τακτική Γενική Συνέλευση. Συμμετείχαν οι αντιπροσωπείες των Στοών της δύναμής της, τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς και τα λοιπά προβλεπόμενα μέλη.

Αντικείμενο των εργασιών ήταν:

  1. Ο πνευματικός, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το 2013, προγραμματισμός ενεργειών και στόχων για το 2014, ανακοινώσεις περί των διεθνών σχέσεων και εξελίξεων, καθώς και περί της ανάπτυξης της Μεγάλης Στοάς στο εσωτερικό της χώρας κ.ά.,
  2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Μ∴ Διδασκάλου και λοιπών μελών του Συμβουλίου της Μ∴ Στοάς.

Μετά την παρουσίαση των επί μέρους δεδομένων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντίστοιχα Μεγάλους Αξιωματικούς, ο Μ∴ Διδάσκαλος παρουσίασε την αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Μεγάλης Στοάς και τις οικείες εξελίξεις.

Μετά την κατά τα κεκανονισμένα έγκριση αυτών, δια παμψηφίας, την εξέταση και των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τις οικείες ψηφοφορίες, ανακοινώθηκε η πρόοδος στην ίδρυση των «Ιερών Τριγώνων» της Κεντρικής Ελλάδος, του Β.Α. Αιγαίου και της Δ. Πελοποννήσου.

Δόθηκε ο λόγος στα μέλη για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις και μετά την γενόμενη συζήτηση επί αυτών, έλαβαν χώρα οι ανά τριετία προβλεπόμενες αρχαιρεσίες, για την εκλογή Μεγάλου Διδασκάλου και των λοιπών Μεγάλων Αξιωματικών του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε κλίμα πραγματικά αδελφικό.
Επανεξελέγη παμψηφεί δια την νέαν τριετίαν ο θητεύων ενδοξότατος αδελφός και κατόπιν  εξελέγησαν οι Μεγάλοι Αξιωματικοί του Συμβουλίου της Μ∴ Στοάς, μετά τις σχετικές προτάσεις των συνελθόντων.

Στη συνέχεια, κατά τα Τεκτονικά θέσμια, με έκδηλη την συγκίνηση των μελών της Γ∴Σ∴, ανέλαβε το νέο Συμβούλιο, αφού τα μέλη του έδωσαν τον παραδοσιακό όρκο ενώπιον της ομηγύρεως ταύτης των Τεκτόνων, εις Δόξαν του Μ∴Α∴Τ∴Σ∴.

Ο Μ∴ Διδάσκαλος παρουσίασε τις σκέψεις και το πρόγραμμα ενεργειών και στόχων του για την νέα τριετία, που ενεκρίθησαν παμψηφεί από τα μέλη της Συνέλευσης, που παρείχαν και την αναγκαία εξουσιοδότηση για κατά τα θέσμια του Α∴& Α∴Σ∴Τ∴ επιτρεπόμενη τροποποίηση του Συντάγματος και του Γ∴ Κανονισμού της Μ∴ Στοάς.

Μετά από αυτά, έκλεισαν οι εργασίες της Συνέλευσης με τον προσήκοντα τεκτονικό τρόπο και ακολούθησε λιτό ποτήριο αγάπης, σε εξαίρετο κλίμα αδελφοσύνης  και χαράς, με πανταχόθεν ευχές για το νέο έτος χάριν του Ελληνικού Έθνους, των αδελφών και των οικείων τους.

Από την Μ∴ Γραμματεία

2018-03-30T10:24:36+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο