Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου
ΕΙΣΔΟΧΗ

Απόσπασμα από το διάγγελμα του Μ. Διδ. για το νέο έτος 2012

Αδελφοί μου.

Το νέο έτος προδιαγράφεται πολύ ομιχλώδες, όχι μόνον λόγω της παγκοίνως γνωστής οικονομικής κρίσεως, αλλά και της επιτεινόμενης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, της υπαρχούσης ήδη καταπτώσεως αρχών, αξιών και προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα ν’ αυξάνεται η σύγχυση, η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η κατάθλιψη που οδηγούν σε αδράνεια και αδιαφορία. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι πηγή των ανωτέρω είναι η σύνολη πνευματική κατάπτωση και η στροφή προς τον άκρατο καταναλωτισμό. Πρέπει να αντιδράσουμε τεκτονικά σε όλα αυτά. Ας μελετήσουμε λοιπόν τα τυπικά μας που προβλέπουν και τα αίτια και τη θεραπεία αυτών των καταστάσεων και τότε «όλαι αι δυνάμεις αι οποίαι είναι προωρισμέναι να αναπτύσσωνται ωφελίμως προς τα έξω, πρέπει αρχικώς να συγκεντρωθούν εν εαυταίς και να αποκτήσουν ούτω το μέγιστον της αναπτυξιακής ενεργείας των»• ιδού γιατί είναι τώρα περισσότερο από αναγκαία η τακτική παρουσία στις συνεδριάσεις και η ολόψυχη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Τάγματος. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους αδελφούς υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία καθώς και ουσιαστική τεκτονική πρόοδο

Αθήναι τη 01.01.2012

Ο Μέγας Διδάσκαλος

Κ.Σ.

2015-01-13T15:37:30+00:00

Αφήστε ένα σχόλιο